Χρηστικά & Επίκαιρα

Αρχική // Χρηστικά & Επίκαιρα

Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας ΕΚΑΑ

Η ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ) είναι μια δωρεάν κάρτα που σας προσφέρει πρόσβαση σε ιατρικά αναγκαία, κρατική περίθαλψη κατά την προσωρινή διαμονή σας σε μια από τις 28 χώρες της ΕΕ, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και την Ελβετία, με τους ίδιους όρους και το ίδιο κόστος (σε ορισμένες...
By lloydharrisoncooper | 02/09/2018 |

Οι νέες οδηγίες για τις μισθώσεις των ακινήτων

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3579/Β/22-8-2018 η απόφαση (ΠΟΛ 1162/2018) της ΑΑΔΕ, με νέες οδηγίες που αφορούν τη υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου. Συγκεκριμένα: Α. Οι εκμισθωτές ακίνητης περιουσίας υποχρεούνται να δηλώνουν όλα τα πληροφοριακά στοιχεία των αρχικών ή τροποποιητικών μισθώσεων, μέχρι...
By lloydharrisoncooper | 02/09/2018 |

Συναινετικό διαζύγιο Μέσω συμβολαιογράφου

Με τον πρόσφατο Νόμο 4509/2017, επήλθαν σημαντικές αλλαγές στην διαδικασία λύσης του γάμου με συναινετικό διαζύγιο, δηλαδή με κοινή συμφωνία των συζύγων, αφού προβλέφθηκε ότι πλέον ο γάμος δεν θα λύνεται με δικαστική απόφαση, αλλά με υπογραφή συμφωνητικού ενώπιον συμβολαιογράφου. Ειδικότερα, η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσουν τα...
By lloydharrisoncooper | 02/09/2018 |

Πώς υπολογίζεται η διατροφή για το παιδί

Η διατροφή και το ύψος της, είναι πολύ συχνά μία επιπλέον πηγή έντασης για ένα ζευγάρι που έχει παιδί και χωρίζει. Όμως ο νόμος είναι σαφής, στο πώς θα καθοριστεί το ύψος του ποσού που θα πρέπει να πληρώνει ο υπόχρεος γονέας. Να διευκρινιστεί ότι υπόχρεος, δεν μπορεί να...
By lloydharrisoncooper | 02/09/2018 |

Είδη συγγένειας και βαθμοί συγγένειας

Στη νομική επιστήμη ως συγγένεια εννοείται ο οικογενειακός δεσμός ή σχέση που υπάρχει ανάμεσα σε δύο φυσικά πρόσωπα. Υπάρχουν δύο είδη συγγενειών: α. Συγγένεια εξ’ αίματος μεταξύ δύο προσώπων υπάρχει: α1. Όταν το ένα πρόσωπο κατάγεται από το άλλο (π.χ. παιδί-γονείς). Για να υπάρξει αυτός ο δεσμός στην περίπτωση της...
By lloydharrisoncooper | 02/09/2018 |

Οικονομικα Στοιχεια
Εμπορικά Στοιχεία
Χρήσιμα - Επίκαιρα