Άδεια Ειδικού Σκοπού

Αρχική Σελίδα // Τρέχουσα Ενημέρωση // Άδεια Ειδικού Σκοπού

1. Τι είναι η «Άδεια Ειδικού Σκοπού»;

Είναι η άδεια που δικαιούται ένας από τους 2 γονείς με παιδί που βρίσκεται σε πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση (μέχρι και την 3η Γυμνασίου), για την φύλαξή του, λόγω κλεισίματος των σχολείων.

2. Τι σημαίνει ότι το 1/3 αυτής της άδειας εργαζομένου ιδιωτικού τομέα το καλύπτει το κράτος;

Σημαίνει ότι αποκλειστικά για την Άδεια Ειδικού Σκοπού (και όχι για την συμπληρωματική άδεια που χρεώνεται στον εργαζόμενο), θα εκδοθεί απόφαση του Υπουργείου Εργασίας η οποία θα καθορίζει τον τρόπο που θα αποδοθούν α) οι αποδοχές στον εργαζόμενο π.χ. μπορεί να τις αποδώσει ο εργοδότης και να συμψηφιστούν με εισφορές, β) οι εισφορές που θα πρέπει να αποδώσει το κράτος στον ΕΚΦΑ για αυτές τις ημέρες τις οποίες επί της ουσίας επιδοτεί και ο εργοδότης δεν θα έχει καμία επιβάρυνση.

3. Πόσο διάστημα διαρκεί;

Αποτελεί τα 3/4 της συνολικής αδείας που θα ζητήσει ο εργαζόμενος/η για τη φύλαξη του παιδιού του. Δηλαδή αν κάποιος ζητήσει συνολικά 12 ημέρες άδειας τότε θα λάβει 9 ημέρες άδεια ειδικού σκοπού και 3 ημέρες κανονική άδεια. Συγκεκριμένα, για κάθε 3 ημέρες άδεια ειδικού σκοπού, προστίθεται 1 ημέρα κανονικής αδείας. Αναμένεται οδηγία του υπουργείου για θέματα στρογγυλοποιήσεων. Δηλαδή τι θα γίνει αν κάποιος ζητήσει π.χ. 2 ημέρες άδεια ή π.χ. 10 ημέρες άδεια.

4. Τι ισχύει αν και οι 2 γονείς εργάζονται;

Αν λάβει ο ένας γονέας άδεια ειδικού σκοπού, ο άλλος γονέας δεν δικαιούται άδεια ειδικού σκοπού ταυτόχρονα.

5. Τι ισχύει αν ένας γονέας εργάζεται ως ιδιωτικός υπάλληλος και ο άλλος είναι ελεύθερος επαγγελματίας;

Την άδεια δικαιούται και πάλι ο εργαζόμενος του ιδιωτικού τομέα.

6. Τι ισχύει αν ο 1 από τους 2 γονείς δεν εργάζεται;

Τότε ο εργαζόμενος γονέας δεν δικαιούται την άδεια.

7. Η συγκεκριμένη ειδική άδεια, προσαυξάνει Δώρα & Επιδόματα.

Ναι προσαυξάνει καθώς θεωρείται άδεια μετ΄αποδοχών

8. Έχει δικαίωμα ο εργαζόμενος να μην κάνει χρήση αυτής της αδείας;

Φυσικά και έχει.

9. Αν ο εργαζόμενος δεν θέλει να κάνει χρήση της αδείας, έχει το δικαίωμα ο εργοδότης να του υποχρεώσει να πάρει άδεια;

Ναι έχει το δικαίωμα να χορηγήσει υποχρεωτική άδεια στον εργαζόμενο σε περίπτωση που υπάρξει μείωση της εργασίας. (N.4093/2012 , Εγκύκλιος ΥΕΚΑ 26352/839/28.11.2012).

10. Αν κλείσει η επιχείρηση του εργαζομένου με υποχρεωτική απόφαση (π.χ.κλείσιμο σχολείων και φροντιστηρίων), δικαιούται αυτή την άδεια ο εργαζόμενος;

Όχι δεν τη δικαιούται και μάλιστα ο εργοδότης δεν έχει καμία υποχρέωση χορήγησης αποδοχών.

11. Άρα ένας ωρομίσθιος καθηγητής που κλείνει το φροντιστήριό που εργάζεται, δεν θα λάβει καθόλου αποδοχές; Δεν δικαιούται ούτε άδεια;

Έτσι ακριβώς. Δεν δικαιούται ούτε αποδοχές, ούτε άδεια.

12. Το ίδιο ισχύει π.χ. και για τους οδηγούς ή τους συνοδούς ιδιωτικών σχολικών λεωφορείων με δεδομένο ότι τα σχολεία έκλεισαν με υποχρεωτική απόφαση;.

Έτσι ακριβώς.

13. Αν ένας εργοδότης αποφασίσει να κλείσει την επιχείρησή του αυτοβούλως, τι δικαιούται ο εργαζόμενος;

Ο εργαζόμενος δικαιούται κανονικά τις αποδοχές του.

14. Αν ο εργοδότης υποδείξει σε εργαζόμενο να μη προσέλθει στην εργασία του επειδή ταξίδεψε σε χώρα έξαρσης του ιού, δικαιούται ο εργαζόμενος τις αποδοχές του;

Ναι τις δικαιούται κανονικά χωρίς μάλιστα να χρεωθεί άδεια.

15. Αν ένας εργαζόμενος τεθεί προληπτικά σε καραντίνα από κάποιο δημόσιο φορέα, δικαιούται τις αποδοχές του;

Ναι τις δικαιούται διαμέσου αποδοχών ασθενείας για τις οποίες, ένα μέρος θα επιδοτηθεί από τον ΕΦΚΑ και το υπόλοιπο από τον εργοδότη.


1) ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΥΡΩΣΕΩΝ .

Συγκεκριμένα, στην ΠΝΠ δεν προβλέπεται κανένα πρόστιμο διοικητικής ή ποινικής φύσεως στην περίπτωση που εργοδότης αρνηθεί την χορήγηση της άδειας ειδικού σκοπού, παρά την πλήρωση όλων των νομίμων προϋποθέσεων για τη λήψη της. Η εν λόγω παράλειψη δημιουργεί ποικίλα προβλήματα νόμιμης και ορθής εφαρμογής των εξαγγελθέντων προληπτικών μέτρων.

2) ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ.

Ουδεμία ρύθμιση έλαβε χώρα για την περίπτωση των γονέων που είναι και οι δύο ελεύθεροι επαγγελματίες, για τους οποίους δεν προβλέπεται άδεια ειδικού σκοπού, ή η χορήγησης οικονομικού βοηθήματος. Αντιθέτως, στην Ιταλία, ψηφίστηκε η χορήγηση μηνιαίου επιδόματος ύψους 500 ευρώ για αυτή την κατηγορία γονέων.

3) ΔΕΝ ΔΙΑΣΑΦΗΝΙΖΕΤΑΙ ΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΛΗΨΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ Ή ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΚΗ ΒΑΡΔΙΑ.

Μεγάλα πρακτικά προβλήματα θα δημιουργήσει και αυτή η νομοθετική παράλειψη, καθώς δεν ρυθμίζεται η κατηγορία των εργαζομένων που παρέχουν τις υπηρεσίες τους με βάρδιες, και συγκεκριμένα, αν δικαιούνται ή όχι τη χρήση άδειας ειδικού σκοπού.

4) ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ.

Η ΠΝΠ αναφέρει ως εναρκτήριο γεγονός της εφαρμογής της, άρα και λήψης της άδειας ειδικού σκοπού, τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αν και το ΦΕΚ της ΠΝΠ, φέρει ως ημερομηνία την 11η-03-2020, το τελευταίο δημοσιεύθηκε και κυκλοφόρησε στο κοινό στις 12-03-2020. Αποτέλεσμα τούτου, πολλές υπηρεσίες και εργοδότες, υποστηρίζουν ότι το δικαίωμα λήψης ειδικής άδειας ξεκίνησε στις 11-03-2020. Το νομικά ορθό είναι να διασαφηνιστεί και με την έκδοση εγκυκλίου, ότι η ημερομηνία της δημοσίευσης είναι εκείνη της πραγματικής κυκλοφορίας του ΦΕΚ, δηλαδή η 12η-03-2020.

5) ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ, ΟΠΩΣ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΕΙΣ, ΕΓΚΥΕΣ, ΜΕ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Κ.Λ.

Καμία ρύθμιση και προστατευτική πρόβλεψη δεν έγινε για τις ευπαθείς ομάδες στις οποίες εντάσσονται εργαζόμενοι με υποκείμενα νοσήματα. Αποτέλεσμα τούτου, από τη στιγμή που οι εν λόγω εργαζόμενοι, δεν είναι γονείς τέκνων που είναι εγγεγραμμένα σε βρεφονηπιακούς, νηπιακούς σταθμούς, ή που φοιτούν έως τη Γ τάξη Γυμνασίου, παρά τον χαρακτηρισμό τους ως ευπαθείς κατηγορίες συμπολιτών, δεν δικαιούνται κανένα είδος ειδικής άδειας, με αποτέλεσμα είτε να εξωθούνται σε λήψη κανονικής άδειας ή άδειας άνευ αποδοχών, είτε να παραμένουν στην εργασία τους, διακινδυνεύοντας την ατομική του υγεία και συγχρόνως εκείνη του κοινωνικού συνόλου. Θα ήταν θεμιτό τουλάχιστον να υπήρχε πρόβλεψη υποχρεωτικής θέσης αυτών σε καθεστώς τηλεργασίας (εργασίας από το σπίτι).

6) ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΡΗΤΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ.

Αν και ρυθμίζεται το ζήτημα των διεζευγμένων ή εν διαστάσει γονέων εργαζομένων, πλην όμως δεν ρυθμίζεται ρητά η περίπτωση του μονογονέα, δημιουργώντας ποικίλα πρακτικά προβλήματα.

7) ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΔΕΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΗΚΕ ΤΟ ΗΛΙΚΙΑΚΟ ΟΡΙΟ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ (ΠΧ ΜΕΧΡΙ ΤΑ 15 ΕΤΗ), ΑΛΛΑ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν υιοθετήθηκε το ηλικιακό όριο των τέκνων των εργαζόμενων, προκειμένου να προσδιοριστεί αν οι τελευταίοι δικαιούνται ή όχι την ειδική άδεια. Αντιθέτως, προβλέφθηκε η τάξη φοίτησης των παιδιών, η οποία προσδιορίστηκε στην Γ τάξη Γυμνασίου. Η εν λόγω επιλογή, μπορεί να ευνοήσει περιστατικά κατάχρησης δικαιώματος λήψης άδειας ειδικού σκοπού, καθώς, με την νομοθετική ρύθμιση, όπως αυτή έχει δημοσιευθεί, εργαζόμενος γονέας τέκνου που έχει κλείσει τα 17 έτη αλλά φοιτά στην Γ Γυμνασίου, δικαιούται να κάνει χρήση ειδικής άδειας για την φύλαξη και επίβλεψή του!

8) ΑΝ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Ο/Η ΕΤΕΡΟΣ ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ, ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ.

Νομοτεχνική παράλειψη της ΠΝΠ να προβλέψει ειδικά την περίπτωση που ο ένας γονέας είναι δημόσιος υπάλληλος και ο άλλος ελεύθερος επαγγελματίας, ο δημόσιος υπάλληλος δικαιούται τη λήψη ειδικής άδειας, έχει δημιουργήσει αδικαιολόγητα κωλύματα στο δικαίωμα των υπαλλήλων να κάνουν χρήση της ειδικής άδειας. Από τη στιγμή που η άνω πρόβλεψη υπάρχει για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, θα πρέπει αναλογικά να εφαρμοστεί και για τους δημοσίους υπαλλήλους

9) ΔΕΝ ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ, ΑΝ ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΦΟΣΟΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΑΧΘΕΙ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΤΟΥΣ.

Σημαντικά προβλήματα έχει δημιουργήσει στις επιχειρήσεις, η παράλειψη ρητής ρύθμισης της άνω περίπτωσης, με εργαζομένους που αν και έχουν υπαχθεί σε καθεστώς τηλεργασίας από τον εργοδότη τους, αιτούνται την λήψη άδειας ειδικού σκοπού. Με δεδομένο, ότι η εν λόγω άδεια θεσμοθετήθηκε για την επίβλεψη των παιδιών, τα οποία θα βρίσκονται στο σπίτι, λόγω της αναστολής λειτουργίας των σχολικών μονάδων, πρέπει να συναχθεί ότι εφόσον ο εργαζόμενος παρέχει τις υπηρεσίες του από το σπίτι, αποκλείεται από την χρήση της άνω άδειας.

10) Δεν δικαιούνται την ειδική άδεια σκοπού, όσοι εργαζόμενοι έχουν εξαντλήσει την άδεια αναψυχής. Έτσι, εκτός του πεδίου εφαρμογής της ΠΝΠ που θεσπίζει την άδεια ειδικού σκοπού, είναι όσοι εργαζόμενοι έχουν ήδη εξαντλήσει την άδεια αναψυχής. Το ζήτημα αυτό πρόκειται να δημιουργήσει πολλά προβλήματα, καθώς οι εν λόγω εργαζόμενοι σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα νομοθετικές προβλέψεις δεν μπορούν να λάβουν καμία άλλη άδεια, πλην της άδειας άνευ αποδοχών.

πηγή: e-forologia.gr

Αφήστε μια απάντηση