Άσκηση επαγγέλματος σε κατοικία – Η νέα διάταξη στο νόμο 4986/2022