Αγορές Ανευ Φπα συμφωνα με το αρθρο 39α

Αρχική Σελίδα // Λογιστικα Φορολογικά // Αγορές Ανευ Φπα συμφωνα με το αρθρο 39α

Νέα  διαδικτυακή  υπηρεσία  από  την  ΑΑΔΕ  για  την  επιβεβαίωση  της  ιδιότητας  του  «αγοραστή»

Μια νέα υπηρεσία θα ξεκινήσει από την 1.12.2019 η ΑΑΔΕ για την εφαρμογή του άρθρου 39α του ΦΠΑ σχετικά με την αντίστροφη χρέωση στην αγορά κινητών, laptop tablet κ.λπ.
Από την υπηρεσία αυτή μπορείτε:
  1. εάν είστε «Αγοραστής» να εγγραφείτε και να συμπληρώσετε τα στοιχεία τα δικά σας και των εκπροσώπων σας για να πραγματοποιήσετε συναλλαγές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39α, παρ. 5 του Κώδικα ΦΠΑ, δηλαδή να αγοράσετε κινητά, κονσόλες παιχνιδιών, laptop και tablet χωρίς να καταβάλετε ΦΠΑ στον «Πωλητή».
  2. εάν είστε «Πωλητής» να επιβεβαιώσετε την ιδιότητα του αγοραστή ως υποκειμένου με δικαίωμα έκπτωσης των εισροών και τη δυνατότητα του «Εκπροσώπου» να πραγματοποιήσει τη συναλλαγή εκ μέρους του αγοραστή, καθώς και να αποτυπώσετε μια συναλλαγή του άρθρου 39α.
Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας 01/12/2019Μέχρι την έναρξη παραγωγικής λειτουργίας, η υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη   σε «πωλητές» και «αγοραστές» για δοκιμαστική λειτουργία.
Μπορούν να εκδοθούν ειδικοί κωδικοί πρόσβασης, να εγκατασταθεί το πρόγραμμα που διατίθεται, να γίνει η απαιτούμενη εκπαίδευση και προσαρμογή των διαδικασιών, και να γίνουν δοκιμαστικές εγγραφές, εξουσιοδοτήσεις και συναλλαγές μέσω της υπηρεσίας.Τη δοκιμαστική περίοδο δεν θα αποστέλλονται μηνύματα στη γραμματοθυρίδα στο TAXISnet.
Ο έλεγχος για το καθεστώς ΦΠΑ ενός αγοραστή είναι έγκυρος ακόμη και κατά τη δοκιμαστική περίοδο.Στις «01/12/2019 00:00» θα διαγραφούν όλα τα δεδομένα της υπηρεσίας, είτε αφορούν εγγραφές αγοραστών και εκπροσώπους, είτε πωλητές και δοκιμαστικές συναλλαγές.Οι ειδικοί κωδικοί πρόσβασης θα παραμείνουν ενεργοί ακόμη και εάν εκδόθηκαν κατά τη δοκιμαστική περίοδο. Επίσης, το πρόγραμμα χρήσης, εκτός εάν έχει αναρτηθεί κάποια διορθωτική έκδοσή του, δεν απαιτείται να επανεγκατασταθεί.
Βήμα – βήμα
Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις

1. Σε τι αναφέρεται η Διαδικτυακή Υπηρεσία Άρθρου 39α, Παρ.5 του Κώδικα ΦΠΑ (ΠΟΛ.1150/29-9-2017);
Α. Πρόκειται για τη διαδικτυακή υπηρεσία της Α.Α.Δ.Ε. για την επιβεβαίωση της ιδιότητας του «αγοραστή» ως υποκειμένου με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών του, στα πλαίσια εφαρμογής της παραγράφου 5 του άρθρου 39α του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000), σε συνέχεια της εγκυκλίου ΠΟΛ 1150/2017. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο περαιτέρω χρήση των δεδομένων που διατίθενται από την ηλεκτρονική υπηρεσία για άλλο σκοπό από αυτόν που χορηγήθηκαν.
Για συντόμευση, θα καλείται εφεξής ως «Διαδικτυακή Υπηρεσία Άρθρου 39α», «Υπηρεσία Άρθρου 39α» ή απλά «Υπηρεσία 39α».
2. Στην υπηρεσία 39α, ποια είναι η έννοια των όρων «πωλητής», «αγοραστής» και «εκπρόσωπος»;
Α. Πωλητής: Ο υποκείμενος στο φόρο που διενεργεί παραδόσεις αγαθών της παρ. 5 του άρθρου 39α.
Αγοραστής: Ο υποκείμενος στο φόρο με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου που αποκτά αγαθά της παρ. 5 του άρθρου 39α.
Εκπρόσωπος: Πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον αγοραστή να διενεργήσει εξ ονόματος και για λογαριασμό του αγοραστή συναλλαγή απόκτησης αγαθών της παρ. 5 του άρθρου 39α.
3. Τι πρέπει να κάνω για να χρησιμοποιήσω την υπηρεσία 39α;
Α. Εάν είστε αγοραστής για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία 39α απαιτείται:
α) Να ανήκετε στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α.
β) Να δημιουργήσετε ένα ζεύγος ειδικών κωδικών πρόσβασης (σχετ. ερώτηση 4)
γ) Να εγγραφείτε στην υπηρεσία και να ορίσετε έναν τουλάχιστον εκπρόσωπο κατόπιν σχετικής συγκατάθεσης αυτού (σχετ. ερώτηση 5).
Εάν είστε πωλητής για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία 39α απαιτείται:
α) Να ανήκετε στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α.
β) Να δημιουργήσετε ένα ζεύγος ειδικών κωδικών πρόσβασης (σχετ. ερώτηση 4)
Για την αξιοποίηση της υπηρεσίας 39α από έναν αγοραστή ή πωλητή απαιτείται ανεξάρτητο πρόγραμμα χρήσης. Στο διαδικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε. διατίθεται ένα ελεύθερο πρόγραμμα που καλύπτει ανάγκες πωλητών και αγοραστών.
Εναλλακτικά, για τη χρήση της υπηρεσίας 39α, οι πωλητές και αγοραστές μπορούν να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα της αρεσκείας τους.
Η χρήση της διαδικτυακής υπηρεσίας 39α, είτε μέσω του προγράμματος που διατίθεται δωρεάν από την ΑΑΔΕ, είτε μέσω άλλου προγράμματος επιλογής των αγοραστών, εκπροσώπων αγοραστών και πωλητών, συνεπάγεται την αποδοχή των όρων χρήσης της διαδικτυακής υπηρεσίας όπως αυτοί έχουν αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ, και ειδικότερα στην ιστοσελίδα:
Αρχική σελίδα → Επιχειρήσεις → Φορολογικές υπηρεσίες → Φ.Π.Α. → Υπηρεσία άρθρου 39α, παρ.5.
4. Έχω κατεβάσει από το διαδικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε. το ελεύθερο πρόγραμμα της υπηρεσίας 39α. Ποιους κωδικούς πρόσβασης πρέπει να χρησιμοποιήσω;
Α. Πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένας ζεύγος Ειδικών Κωδικών Πρόσβασης Α.Α.Δ.Ε. που εκδίδεται ειδικά για τη «Υπηρεσία άρθρου 39α, παρ.5 κώδικα ΦΠΑ» από την Εφαρμογή Διαχείρισης Ειδικών Κωδικών.
Ένα ζεύγος Ειδικών Κωδικών αποτελείται από ένα «κωδικό εισόδου» (username) και «συνθηματικό χρήστη» (password) τα οποία εκδίδονται από την Εφαρμογή Διαχείρισης Ειδικών Κωδικών εφόσον συνδεθεί κανείς σε αυτήν μέσω των κωδικών του στο TAXISnet.
Για την υπηρεσία 39α, δε μπορούν να χρησιμοποιηθούν ζεύγη ειδικών κωδικών που έχουν εκδοθεί για ανάγκες άλλων διαδικτυακών υπηρεσιών, όπως της Αναζήτησης Βασικών Στοιχείων Επιχειρήσεων ή της ΜΥΦ.
5. Ποιες λειτουργίες/ δυνατότητες παρέχει η υπηρεσία 39α στους αγοραστές;
Α. Υποστηρίζει τις εξής λειτουργίες/ δυνατότητες:
α) Διαχείριση στοιχείων αγοραστή και άντληση ιστορικών στοιχείων μεταβολών του (σχετ. ερώτηση 8)
β) Διαχείριση στοιχείων εκπροσώπων αγοραστή και άντληση ιστορικών στοιχείων μεταβολών τους (σχετ. ερωτήσεις 9 και 12)
γ) Διαχείριση κωδικών μιας χρήσης εκπροσώπων (σχετ. ερωτήσεις 10 και 11)
δ) Καταχώριση συναλλαγής μη-αποδοχής αγοραστή (σχετ. ερώτηση 13)
ε) Αναζήτηση συναλλαγών (σχετ. ερώτηση 14)
6. Ποιες δυνατότητες παρέχει η υπηρεσία 39α στους εκπροσώπους αγοραστών;
Α. Ένας εκπρόσωπος αγοραστή επιτρέπεται να έχει πρόσβαση αναζήτησης, αλλά όχι μεταβολής, στις εγγραφές εκπροσώπησης και στις συναλλαγές που τον αφορούν.
Ένας εκπρόσωπος αγοραστή χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς του στο TAXISnet μπορεί να δημιουργήσει ένας ζεύγος Ειδικών Κωδικών Πρόσβασης Α.Α.Δ.Ε. που θα εκδοθεί ειδικά για τη «Υπηρεσία άρθρου 39α, παρ.5 κώδικα ΦΠΑ» από την Εφαρμογή Διαχείρισης Ειδικών Κωδικών.
Χρησιμοποιώντας το ελεύθερο πρόγραμμα χρήσης της υπηρεσίας και το παραπάνω ζεύγος ειδικών κωδικών πρόσβασης, ένας εκπρόσωπος αγοραστή έχει πρόσβαση στις παρακάτω δυνατότητας αναζήτησης:
α) Αναζήτηση στοιχείων εκπροσώπου (σχετ. ερώτηση 9)
β) Αναζήτηση ιστορικών στοιχείων εκπροσώπου (σχετ. ερώτηση 9)
γ) Αναζήτηση συναλλαγών (σχετ. ερώτηση 14)
Ένας εκπρόσωπος αγοραστή θα ειδοποιηθεί με μήνυμα στη γραμματοθυρίδα του TAXISnet για κάθε συναλλαγή που τον αφορά.
7. Ποιες λειτουργίες/ δυνατότητες παρέχει η υπηρεσία 39α στους πωλητές;
Α. Υποστηρίζει τις εξής λειτουργίες/ δυνατότητες:
α) Έλεγχος κανονικού καθεστώτος Φ.Π.Α. αγοραστή (σχετ. ερώτηση 15)
β) Έλεγχος στοιχείων εκπροσώπου αγοραστή (σχετ. ερώτηση 16)
γ) Καταχώριση συναλλαγής με υποχρεωτική επαλήθευση εκπροσώπου αγοραστή (σχετ. ερωτήσεις 17 και 19)
δ) Καταχώριση συναλλαγής με παράκαμψη επαλήθευσης εκπροσώπου αγοραστή (σχετ. ερωτήσεις 24 και 25)
ε) Αναζήτηση συναλλαγών (σχετ. ερώτηση 14)
8. Τι ακριβώς περιλαμβάνει η δυνατότητα για αγοραστές: «Διαχείριση στοιχείων αγοραστή και άντληση ιστορικών στοιχείων μεταβολών του»;
Α. Η δυνατότητα αυτή επιτρέπει την «εγγραφή» στην υπηρεσία, καθώς δηλώνει την πρόθεση του αγοραστή να ορίσει εκπροσώπους που θα μπορούν για λογαριασμό του να πραγματοποιούν αγορές σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 39α του Κώδικα Φ.Π.Α..
Στη λειτουργία αυτή ο αγοραστής προαιρετικά μπορεί να ορίσει: α) έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), και β) αριθμό κινητού τηλεφώνου.
Τα στοιχεία αυτά προορίζονται για μελλοντική χρήση ώστε να στέλνονται οι ειδοποιήσεις από τις συναλλαγές των πωλητών που αφορούν τον αγοραστή. Αρχικά, κατά την έναρξη λειτουργίας της υπηρεσίας, οι ειδοποιήσεις αυτές θα αποστέλλονται με μήνυμα στη γραμματοθυρίδα TAXISnet του αγοραστή.
Οποιαδήποτε χρονική στιγμή ένας αγοραστής μπορεί να τροποποιήσει τα στοιχεία που έδωσε, να διαγραφεί από την υπηρεσία ή και να εγγραφεί εκ νέου.
Η διαγραφή από την υπηρεσία διαγράφει το σύνολο των καταχωρημένων εκπροσώπων και των μη χρησιμοποιημένων κωδικών μιας χρήσης που έχουν δημιουργηθεί για αυτούς. Δεν διαγράφονται όμως οι συναλλαγές που έχουν γίνει απ’ αυτούς.
Η δυνατότητα αυτή επιτρέπει επίσης την αναζήτηση όλων των ιστορικών στοιχείων που ο ίδιος έχει κάνει με ενέργειες «εισαγωγής», «τροποποίησης» ή «διαγραφής».
Η λειτουργία αυτή επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο από τους αγοραστές που ανήκουν στο Κανονικό Καθεστώς Φ.Π.Α.. Για έναν αγοραστή όμως που είχε καλέσει επιτυχώς τη συγκεκριμένη λειτουργία την περίοδο που ανήκε στο Κανονικό Καθεστώς Φ.Π.Α., επιτρέπεται να ενημερώσει τα στοιχεία του, να διαγραφεί από την υπηρεσία, να αναζητήσει τις συναλλαγές του, κλπ.9. Τι ακριβώς περιλαμβάνει η δυνατότητα για αγοραστές: «Διαχείριση στοιχείων εκπροσώπων αγοραστή και άντληση ιστορικών στοιχείων μεταβολών τους»;
Α. Η λειτουργία αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από έναν αγοραστή μόνο εφόσον ανήκει στο Κανονικό Καθεστώς Φ.Π.Α. τη χρονική στιγμή χρησιμοποίησης της υπηρεσίας.
Τα στοιχεία ενός εκπροσώπου που ζητείται να καταχωρηθούν είναι τα εξής:
α) Α.Φ.Μ.
β) Πέντε τελευταίοι χαρακτήρες του αριθμού ταυτότητας/ διαβατηρίου
γ) Έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) (προαιρετικά)
δ) Αριθμός κινητού τηλεφώνου (υποχρεωτικά)
ε) Το χρονικό διάστημα από/ έως της εκπροσώπησης (εάν δεν οριστεί, καθορίζεται από το σύστημα)
στ) Περιοχή δραστηριοποίησης (προαιρετικά) (σχετ. ερώτηση 12).
ζ) Ένδειξη εάν θα απαιτείται κωδικός μιας χρήσης για τη διεκπεραίωση νέας συναλλαγής από τον εκπρόσωπο το συγκεκριμένο διάστημα εκπροσώπησης (σχετ. ερωτήσεις 10, 11 και 29).
Είναι ευθύνη του κάθε αγοραστή o τρόπος οργάνωσης των εκπροσώπων του, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του. Δεν υπάρχει όριο στο πλήθος των εκπροσώπων που μπορούν να οριστούν. Ο ορισμός εκπροσώπου γίνεται κατόπιν λήψης συγκατάθεσης αυτού.
Η υπηρεσία 39α επιτρέπει ένας εκπρόσωπος να οριστεί για διαφορετικά χρονικά διαστήματα. Προς αποφυγή λαθών όμως, δεν επιτρέπεται να οριστούν επικαλυπτόμενα χρονικά διαστήματα για έναν εκπρόσωπο.
Μια καταχωρημένη εγγραφή εκπροσώπου μπορεί να ενημερωθεί. Εάν στην προσπάθεια ενημέρωσης εντοπιστεί η υπάρχουσα εγγραφή εκπροσώπου, τότε η εγγραφή αυτή ενημερώνεται. Διαφορετικά δημιουργείται νέα εγγραφή.
Διαγραφή ενός εκπροσώπου για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα δεν διαγράφει το ιστορικό, είτε των κινήσεών του, είτε της ύπαρξής του ως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου. Απαγορεύει απλά να γίνουν νέες συναλλαγές πωλητών με χρήση του συγκεκριμένου εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου.
Για να επιτραπεί ο ορισμός ενός εκπροσώπου θα πρέπει ο Α.Φ.Μ. του να είναι έγκυρος στο Μητρώο Taxis. Επιτρέπονται δύο τύποι ταυτοποίησης, ο Αριθμός Αστυνομικής Ταυτότητας και ο Αριθμός Διαβατηρίου. Οι αριθμοί αυτοί θα πρέπει να ταυτίζονται με τους αντίστοιχους που έχουν ορισθεί στο Μητρώο Taxis, διαφορετικά δεν θα επιτραπεί ο ορισμός του εκπροσώπου.
10. Τι είναι οι Κωδικοί Μιας Χρήσης Εκπροσώπου; (προαιρετική χρήση)
Α. Κατά τον ορισμό ενός εκπροσώπου για ένα χρονικό διάστημα, ο αγοραστής ορίζει εάν θα ζητείται συμπληρωματικά κωδικός μιας χρήσης από τον εκπρόσωπο ώστε να ολοκληρωθεί επιτυχώς μια νέα συναλλαγή εξ ονόματός του (για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα).
Ένας αγοραστής έχει τη δυνατότητα να απαιτήσει κωδικούς μιας χρήσης για έναν εκπρόσωπο και όχι για κάποιον άλλο ή ακόμη και να ορίσει διαφορετικά για τον ίδιο εκπρόσωπο για διαφορετικές χρονικές περιόδους. Δεν επιτρέπονται επικαλυπτόμενες χρονικές περίοδοι εκπροσώπησης για τον ίδιο εκπρόσωπο.
Παρόλο που είναι στην αποκλειστική ευθύνη του αγοραστή ο τρόπος ορισμού των εκπροσώπων του, προτείνεται η υιοθέτηση των κωδικών μιας χρήσης, εκτός ίσως από ειδικές περιπτώσεις (π.χ. έγγραφη εμπορική συμφωνία μεταξύ πωλητή και αγοραστή).
Η διαδικτυακή υπηρεσία της Α.Α.Δ.Ε. διασφαλίζει ότι ο κωδικός μιας χρήσης που δίνεται από έναν αγοραστή προς έναν εκπρόσωπο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μία φορά.
Κατά τον ορισμό ενός εκπροσώπου, και προς επίσπευση της συνολικής διαδικασίας, ένας αγοραστής μπορεί ταυτόχρονα να δημιουργήσει και κωδικούς μιας χρήσης για αυτόν. Ταυτόχρονα μπορεί να ζητήσει να διαγραφούν τυχόν παλαιοί κωδικοί μιας χρήσης που έχουν δημιουργηθεί για το συγκεκριμένο εκπρόσωπο και δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί.
Η ανεξάρτητη λειτουργία διαχείρισης κωδικών μιας χρήσης επιτρέπει να αντληθούν κωδικοί μιας χρήσης που έχουν ήδη δημιουργηθεί για συγκεκριμένο εκπρόσωπο, να διαγραφούν οι ήδη δημιουργημένοι ή να δημιουργηθούν νέοι.
Ένας κωδικός μιας χρήσης δημιουργείται από έναν αγοραστή για ένα συγκεκριμένο εκπρόσωπο, είναι ενεργός για συγκεκριμένο διάστημα (πλήθος ημερών), και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συναλλαγή με οποιονδήποτε πωλητή.
Κατά την πραγματοποίηση μιας νέας συναλλαγής, κωδικός μιας χρήσης για την ταυτοποίηση ενός εκπροσώπου θα απαιτηθεί μόνον εάν ο αγοραστής έχει ορίσει ότι αυτός απαιτείται για τη ημερομηνία/ώρα έκδοσης του παραστατικού της συναλλαγής και για το συγκεκριμένο εκπρόσωπο. Ο ορισμός των εκπροσώπων είναι αποκλειστική ευθύνη του αγοραστή.
Για το εάν απαιτείται συμπληρωματικά κωδικός μιας χρήσης πρέπει να το γνωρίζει ο εκπρόσωπος τη στιγμή της συναλλαγής, μπορεί όμως η πληροφορία αυτή να αντληθεί και από τον ίδιο των πωλητή, είτε από τη λειτουργία ελέγχου στοιχείων εκπροσώπησης, είτε και κατά την προσπάθεια διεκπεραίωσης της συναλλαγής.
11. Τι ακριβώς περιλαμβάνει η λειτουργία για αγοραστές: «Διαχείριση κωδικών μιας χρήσης εκπροσώπου»;
Α. Η λειτουργία της διαχείρισης κωδικών μιας χρήσης αναφέρεται πάντοτε σε συγκεκριμένο εκπρόσωπο, και επιτρέπει την αναζήτηση, τη διαγραφή, τη δημιουργία και τη δέσμευσή τους.
Επιτρέπεται να διαγραφούν κωδικοί μιας χρήσης που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί στη διεκπεραίωση μιας συναλλαγής. Μπορεί επίσης να οριστεί και συγκεκριμένος κωδικός μιας χρήσης προς διαγραφή.
Η δυνατότητα της αναζήτησης επιτρέπει να αντληθούν συγκεκριμένοι κωδικοί που έχουν ήδη δημιουργηθεί, είναι ακόμη διαθέσιμοι προς χρήση και δεν έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης τους. Μπορεί να ελεγχθεί και συγκεκριμένος κωδικός εάν είναι διαθέσιμος ώστε να αποφευχθούν προβλήματα τη στιγμή της συναλλαγής όπου θα γίνει προσπάθεια από έναν εκπρόσωπο να χρησιμοποιήσει κωδικό που έχει λήξει ή δεν είναι έγκυρος.
Η δέσμευση ενός κωδικού μιας χρήσης είναι προαιρετική για τους αγοραστές για να μπορούν να διαχωρίσουν τους κωδικούς που έχουν δώσει προς χρήση σ’ έναν εκπρόσωπο σε σχέση με τους υπόλοιπους.
Ένας κωδικός μιας χρήσης έχει συγκεκριμένη διάρκεια ζωής που ορίζεται τη στιγμή της δημιουργίας του. Υπάρχει ένα ανώτατο όριο διάρκειας ζωής σε ημέρες που ορίζεται για λόγους ασφαλείας από τη υπηρεσία 39α.
12. Στη δυνατότητα για αγοραστές: «Διαχείριση στοιχείων εκπροσώπων αγοραστή και άντληση ιστορικών στοιχείων μεταβολών τους», πως χρησιμοποιείται η «περιοχή δραστηριοποίησης»; (προαιρετική χρήση)
Α. Για την περίπτωση αγοραστών που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικές περιοχές ή έχουν διαφορετικά υποκαταστήματα, επιτρέπεται να ορισθεί η περιοχή δραστηριοποίησης του εκπροσώπου. Η ορθότητα της ομαδοποίησης αυτής είναι στην ευθύνη του αγοραστή και του προγράμματος που χρησιμοποιεί. Η μοναδική παρέμβαση της υπηρεσίας 39α είναι να αφαιρεί τα κενά από την αρχή και το τέλος και να μετατρέπει όλους τους χαρακτήρες σε κεφαλαία.
Αναζήτηση με την περιοχή δραστηριοποίησης ενός εκπροσώπου θα επιστρέψει τα σωστά αποτελέσματα μόνο εφόσον η περιοχή συμπληρωθεί με τον ίδιο ακριβή τρόπο που έγινε αρχικά η καταχώριση. Η περιοχή δραστηριοποίησης είναι απλά βοηθητικό πεδίο αναζήτησης. Δεν επιτρέπεται για έναν εκπρόσωπο να οριστούν επικαλυπτόμενες εγγραφές για ένα χρονικό διάστημα (π.χ. μία για την «Περιοχή Α» και μία για την «Περιοχή Β»). Σε περίπτωση που είναι επιθυμητό να αξιοποιηθεί η «περιοχή δραστηριοποίησης» και υπάρχουν εκπρόσωποι που δραστηριοποιούνται σε περισσότερες από μία περιοχές, θα μπορούσε με απόφαση και ευθύνη του αγοραστή και του προγράμματος που τον υποστηρίζει να ορισθεί μια ευρύτερη περιοχή, π.χ. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ, και σε αυτήν να ορισθούν αυτοί οι εκπρόσωποι (ή απλά να μην συμπληρωθεί η πληροφορία αυτή).
Η περιοχή δραστηριοποίησης είναι απλά βοηθητικό πεδίο για την οργάνωση και αναζήτηση των εκπροσώπων. Το πεδίο αυτό είναι ελεύθερο κείμενο και έχει νόημα και σημασία μόνο για τον ίδιο τον αγοραστή. Δεν έχει τη λειτουργικότητα διασφάλισης ότι μια συναλλαγή θα πρέπει να γίνει αποδεκτή μόνο από την περιοχή αυτή και η υπηρεσία 39α δεν θα επιτρέψει συναλλαγή του εκπροσώπου αυτού σ’ άλλη περιοχή. Για παράδειγμα, εάν ένας αγοραστής ορίσει έναν εκπρόσωπο με λεκτικό περιοχής «ΠΑΤΡΑ», δεν σημαίνει ότι η υπηρεσία 39α δεν θα επιτρέψει, τηρουμένων των άλλων κανόνων και ασφαλιστικών δικλείδων, σε έναν προμηθευτή της ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ να κάνει συναλλαγή με τον εκπρόσωπο αυτό.
13. Τι ακριβώς περιλαμβάνει η δυνατότητα για αγοραστές: «Καταχώριση συναλλαγής μη-αποδοχής αγοραστή»;

Α. Ένας αγοραστής μπορεί να αρνηθεί μια συναλλαγή πωλητή μερικώς ή ολικώς. Σε περίπτωση που θέλει να αρνηθεί την συναλλαγή συνολικά θα πρέπει η ποσότητα και οι αξίες που θα δώσει να έχουν την ίδια απόλυτη τιμή με τα τρέχοντα μεγέθη της αρχικής συναλλαγής, αλλά με αρνητικό πρόσημο. Στην περίπτωση αυτή, μια συναλλαγή θεωρείται ότι έχει πλήρως αναιρεθεί από την πλευρά του αγοραστή όταν και τα τρία τρέχοντα μεγέθη της αρχικής συναλλαγής είναι μηδέν.

14. Τι ακριβώς περιλαμβάνει η δυνατότητα για αγοραστές, εκπροσώπους αγοραστών και πωλητές: «Αναζήτηση συναλλαγών»;
Α. Επιτρέπεται να αναζητηθούν μόνο συναλλαγές που έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς και όχι προσπάθειες που απέτυχαν με μήνυμα λάθους.
Αναζητήσεις επιτρέπεται να γίνονται τόσο από τους αγοραστές και τους εκπροσώπους τους, όσο και από τους πωλητές, ο κάθε ένας όμως μόνο για τις δικές του συναλλαγές.
Επιτρέπεται να δοθούν ένα σύνολο κριτηρίων αναζήτησης που λειτουργούν συνδυαστικά εάν και εφόσον συμπληρωθούν. Διαφορετικά τα κριτήρια αυτά δεν χρησιμοποιούνται για να περιοριστούν τα αποτελέσματα.
Κάποια κριτήρια έχουν εξ ορισμού (default) τιμή η οποία χρησιμοποιείται όταν δεν συγκεκριμενοποιηθεί διαφορετικά από τον τελικό χρήστη. Για παράδειγμα, η σειρά ταξινόμησης είναι εξ ορισμού φθίνουσα ώστε να εμφανίζονται αρχικά οι πλέον πρόσφατες συναλλαγές.
Υπάρχει ένα μέγιστο πλήθος εγγραφών που μπορούν να επιστραφούν ανά αναζήτηση. Το πρόγραμμα χρήσης μπορεί να ορίσει ένα μικρότερο όριο εάν αυτό διευκολύνει ώστε να επιστραφούν τα αποτελέσματα ταχύτερα.
15. Τι ακριβώς περιλαμβάνει η δυνατότητα για πωλητές: «Έλεγχος κανονικού καθεστώτος Φ.Π.Α. αγοραστή»;
Α. Η δυνατότητα αυτή επιστρέφει εάν, για δεδομένη χρονική στιγμή, ο Α.Φ.Μ. ενός αγοραστή ανήκει στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α..
Η δυνατότητα αυτή καλύπτει την επιβεβαίωση της ιδιότητας του αγοραστή ως υποκειμένου με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών του. Η επιβεβαίωση αυτή πρέπει να γίνει με ευθύνη του πωλητή, διαφορετικά δεν πρέπει να επιτραπεί η συναλλαγή χωρίς την καταβολή του Φ.Π.Α..
Η επιβεβαίωση αυτή γίνεται επίσης κατά τον έλεγχο ενός εκπροσώπου ή στην προσπάθεια διεκπεραίωσης μιας συναλλαγής πωλητή.
16. Τι ακριβώς περιλαμβάνει η δυνατότητα για πωλητές: «Έλεγχος στοιχείων εκπροσώπου αγοραστή»;
Α. Η δυνατότητα αυτή επιτρέπει να ελεγχθεί, για δεδομένη ημερομηνία/ώρα αναφοράς, εάν ένας εκπρόσωπος έχει ορισθεί από έναν αγοραστή για την πραγματοποίηση συναλλαγών στα πλαίσια εφαρμογής της παραγράφου 5 του άρθρου 39α του Κώδικα Φ.Π.Α..
Η λειτουργία αυτή ενημερώνει επίσης τον πωλητή για το εάν ο αγοραστής για τον εν λόγω εκπρόσωπο, και για τη συγκεκριμένη ημερομηνία/ώρα αναφοράς, έχει υιοθετήσει κωδικούς μιας χρήσης. Στην περίπτωση αυτή, ο εκπρόσωπος, για μια νέα συναλλαγή, θα πρέπει να δηλώσει και συγκεκριμένο 6-ψήφιο κωδικό μιας χρήσης που θα χρησιμοποιηθεί άπαξ.
17. Ποιοι έλεγχοι πραγματοποιούνται για να επιτραπεί μια νέα συναλλαγή με επαλήθευση εκπροσώπου στην υπηρεσία 39α;
Α. Για να επιτραπεί μια νέα συναλλαγή με επαλήθευση εκπροσώπου στα πλαίσια εφαρμογής της παραγράφου 5 του άρθρου 39α του Κώδικα Φ.Π.Α. πρέπει να ισχύουν τα εξής:
α) Ο αγοραστής να ανήκει στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. την ημερομηνία/ώρα της συναλλαγής. Με τον τρόπο αυτό καλύπτεται ο πρώτος και ουσιαστικός κανόνας που σχετίζεται με τον ίδιο τον αγοραστή.
Η απάντηση για το εάν ο Α.Φ.Μ. του αγοραστή ανήκει στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. τη συγκεκριμένη ημερομηνία/ώρα καθορίζεται από το Μητρώο Taxis. Σε περίπτωση που υπάρχει διαφωνία του αγοραστή ή του εκπροσώπου του με την τιμή από το Μητρώο Taxis θα πρέπει ο αγοραστής να απευθυνθεί στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων ΑΑΔΕ.
β) Στη συνέχεια, πρέπει να διασφαλιστεί εάν ο φερόμενος ως εκπρόσωπος του αγοραστή όντως λειτουργεί κατ’ εξουσιοδότηση του αγοραστή.
Ο ακριβής τρόπος διαφοροποιείται στην περίπτωση του φυσικού και του ηλεκτρονικού καταστήματος, καθώς και από το εάν ο αγοραστής έχει υιοθετήσει κωδικούς μιας χρήσης για τον εν λόγω εκπρόσωπο τη χρονική στιγμή της συναλλαγής.
Στο φυσικό κατάστημα, ο φερόμενος ως εκπρόσωπος θα χρειαστεί να δηλώσει τον Α.Φ.Μ. του αγοραστή που εκπροσωπεί και να προσκομίσει τον αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου που ο αγοραστής όρισε στη σχετική δυνατότητα του συστήματος.
Είναι απαραίτητο ο αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου που θα προσκομιστεί να είναι ο ίδιος με αυτόν που όρισε ο αγοραστής και να είναι δηλωμένος ως εκπρόσωπος τη συγκεκριμένη ημερομηνία/ώρα αναφοράς.
Η λειτουργία αυτή ενημερώνει τον πωλητή για το εάν ο αγοραστής, για τον εν λόγω εκπρόσωπο, και για τη συγκεκριμένη ημερομηνία/ώρα αναφοράς, έχει υιοθετήσει κωδικούς μιας χρήσης.
γ) Για τα φυσικά καταστήματα, ύστερα από την επίδειξη της ταυτότητας/ διαβατηρίου του εκπροσώπου, και της επαλήθευσης της εκπροσώπησης από την πλευρά του αγοραστή, εφόσον δεν απαιτείται κωδικός μιας χρήσης, η συναλλαγή μπορεί να ολοκληρωθεί επιτυχώς.
Στις περιπτώσεις που απαιτείται και κωδικός μιας χρήσης, ο κωδικός αυτός πρέπει να προσδιοριστεί και να επαληθευτεί επιτυχώς.
δ) Στα ηλεκτρονικά καταστήματα, για την ταυτοποίηση των στοιχείων του αγοραστή ή εκπροσώπου του μπορεί να χρησιμοποιηθεί (επιπλέον αυτών που προβλέπονται στα φυσικά καταστήματα) ο αριθμός κινητού τηλεφώνου του διενεργούντος τη συναλλαγή.
Εναλλακτικά μπορούν να χρησιμοποιούνται οι κωδικοί μιας χρήσης εφόσον σχετικό πεδίο περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος.
Ο αριθμός κινητού τηλεφώνου του εκπροσώπου μπορεί να ελεγχθεί μόνο στην περίπτωση που ο αρχικός έλεγχος της εκπροσώπησης με βάση τα στοιχεία ταυτότητας/ διαβατηρίου είναι θετικός. Διαφορετικά, εφόσον δηλαδή δεν βρεθεί αντίστοιχη εγγραφή εκπροσώπησης του αγοραστή για τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, ο έλεγχος αυτός δεν μπορεί να ολοκληρωθεί επιτυχώς.
ε) Σε περίπτωση που συμπληρωθεί αριθμός κινητού εκπροσώπου, μια συναλλαγή επιτρέπεται να ολοκληρωθεί μόνο εφόσον και αυτό το κριτήριο εκπληρωθεί.
Στο έλεγχο του αριθμού κινητού τηλεφώνου χρησιμοποιούνται μόνο τα δέκα ψηφία του αριθμού. Το πρόθεμα του κινητού, εφόσον είχε δοθεί από τον αγοραστή, δεν χρησιμοποιείται στην επαλήθευση.
Το ηλεκτρονικό σύστημα της Α.Α.Δ.Ε. απλά επαληθεύει ότι ο αριθμός κινητού που δόθηκε είναι ο ίδιος που είχε δηλώσει ο αγοραστής για τον εκπρόσωπό του. Στα ηλεκτρονικά καταστήματα, στη συνέχεια, είναι ευθύνη του πωλητή να επαληθεύσει ότι όντως ο ηλεκτρονικός χρήστης κατέχει το συγκεκριμένο τηλέφωνο με όποιο πρόσφορο τρόπο (π.χ. αποστολή SMS με κάποιο μοναδικό κωδικό που θα ζητηθεί να συμπληρωθεί στην παραγγελία, τηλεφωνική επικοινωνία εκπροσώπου του πωλητή στον αριθμό που δόθηκε για να επαληθευτεί η κατοχή του κινητού, κλπ.).
Έχοντας υπόψη ότι οι κωδικοί μιας χρήσης εκπροσώπου έχουν συγκεκριμένη διάρκεια ζωής, και έχουν προκύψει από συγκεκριμένο αγοραστή προς συγκεκριμένο εκπρόσωπο, ακόμη και στην περίπτωση ηλεκτρονικού καταστήματος ταυτοποιούν επαρκώς έναν εκπρόσωπο.
Ένα ηλεκτρονικό κατάστημα, για λόγους ασφαλείας, δεν θα πρέπει να επιτρέψει τη διεκπεραίωση συναλλαγής χωρίς την ταυτοποίηση ενός εκπροσώπου, είτε με κωδικό μιας χρήσης, είτε με κινητό τηλέφωνο.
Είναι σημαντικό ο εκπρόσωπος να έχει συσχετισθεί με έναν αγοραστή τη συγκεκριμένη ημερομηνία/ώρα αναφοράς. Σε περίπτωση που δεν δοθεί ημερομηνία/ώρα αναφοράς, θα χρησιμοποιηθεί η τρέχουσα.

18. Πώς χρησιμοποιείται ο όρος «Αξία Φ.Π.Α.» στην υπηρεσία 39α;

Α. Οι συναλλαγές που γίνονται στα πλαίσια του άρθρου 39α δεν έχουν Φ.Π.Α..
Στην υπηρεσία 39α, οποτεδήποτε γίνεται αναφορά σε «Αξία Φ.Π.Α.» αναφερόμαστε στη Αξία Φ.Π.Α. που θα προέκυπτε στην περίπτωση που η συγκεκριμένη συναλλαγή γίνονταν χωρίς την εφαρμογή του άρθρου 39α.

19. Τι ακριβώς περιλαμβάνει η δυνατότητα για πωλητές: «Καταχώριση συναλλαγής με υποχρεωτική επαλήθευση εκπροσώπου αγοραστή»;
Α. Η δυνατότητα αυτή επιτρέπει σε έναν πωλητή να επαληθεύσει τα στοιχεία ενός εκπροσώπου αγοραστή και ταυτόχρονα να δηλώσει την πραγματοποίηση μιας συναλλαγής, προσδιορίζοντας το σύνολο της ποσότητας, της αξίας αγαθών και της «αξίας Φ.Π.Α. για τις γραμμές του παραστατικού που σχετίζονται με το άρθρο 39α».
Η δυνατότητα αυτή, ταυτόχρονα ελέγχει και τη βασική προϋπόθεση για έναν αγοραστή να ανήκει στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. τη στιγμή της συναλλαγής.
Εφόσον μια συναλλαγή πωλητή γίνει αποδεκτή από την υπηρεσία 39α, δεν μπορεί να διαγραφεί. Επιτρέπεται όμως να δημιουργηθεί μια νέα συναλλαγή πωλητή, που θα συσχετισθεί με την αρχική, και η οποία με εμφανή και καταγεγραμμένο τρόπο θα επηρεάζει την ποσότητα ή τις αξίες της αρχικής συναλλαγής.
Οι συναλλαγές τροποποίησης αναφέρονται πάντα και ενημερώνουν μια αρχική συναλλαγή και όχι κάποια άλλη τροποποιητική (στην οποία π.χ. έγινε κάποιο σφάλμα).
Η δυνατότητα αυτή επιτρέπει σε έναν πωλητή να ορίσει νέες συναλλαγές μόνο κατόπιν επαλήθευσης της εκπροσώπησης την ημερομηνία/ώρα έκδοσης του παραστατικού.
Μια συναλλαγή χρονικά σηματοδοτείται από δύο ανεξάρτητες πληροφορίες: Τη χρονική στιγμή (ή χρονοσήμανση) που η συναλλαγή φτάνει στο σύστημα της Α.Α.Δ.Ε., και την ημερομηνία/ώρα έκδοσης του παραστατικού που συνήθως θα είναι η ημερομηνία του συστήματος του πωλητή και δίνεται με ακρίβεια δευτερολέπτου.
Επειδή ενδέχεται τη στιγμή της συναλλαγής να υπάρξει κάποιο μηχανογραφικό πρόβλημα, είτε στο σύστημα της Α.Α.Δ.Ε., είτε στο σύστημα του πωλητή, επιτρέπεται να οριστεί μια συναλλαγή με επαλήθευση εκπροσώπου με προγενέστερη ημερομηνία/ ώρα, αλλά με περιορισμένη χρονικά απόκλιση σε σχέση με την τρέχουσα ημερομηνία/ ώρα.
20. Τι είναι η τροποποιητική συναλλαγή πωλητή;
Α. Εκτός από νέες συναλλαγές, ένας πωλητής επιτρέπεται να τροποποιήσει προγενέστερες συναλλαγές του. Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται να συμπληρωθεί μια αιτιολογία σε μορφή ελεύθερου κειμένου.
Απαιτείται προσοχή στις συναλλαγές αυτές, καθώς η ποσότητα, η αξία και η αξία Φ.Π.Α. πρέπει να έχουν το κατάλληλο πρόσημο για να επιφέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Οι τρέχουσες τιμές προκύπτουν με αλγεβρικό άθροισμα, οπότε εάν η αρχική ποσότητα αντί για 1 δόθηκε ως 10, θα πρέπει η τροποποιητική συναλλαγή να έχει μεταβολή ποσότητας -9 και μηδενικές μεταβολές αξιών.
Ομοίως, εάν η αρχική αξία πρέπει να μειωθεί π.χ. κατά 3 ευρώ και η αξία Φ.Π.Α. κατά 2 ευρώ, ενώ δεν πρέπει να αλλάξει η ποσότητα, τότε η τροποποιητική συναλλαγή πρέπει να έχει μεταβολής ποσότητας: 0, μεταβολή αξίας: -3 και μεταβολή αξίας Φ.Π.Α.: -2 (δηλαδή μηδενική μεταβολή ποσότητα και αρνητικές μεταβολές αξιών).
Σε κάθε περίπτωση, το πρόγραμμα χρήσης ορίζει το πώς οι πληροφορίες αυτές θα συμπληρωθούν από τον τελικό χρήστη και θα τροφοδοτήσουν την υπηρεσία 39α.
 

21. Σε μια νέα συναλλαγή πωλητή, πρέπει να ορίζονται αναλυτικά οι γραμμές του παραστατικού που σχετίζονται με το άρθρο 39α;

Α. Σε μια νέα συναλλαγή πωλητή απαιτείται να προσδιοριστεί το σύνολο της ποσότητας, της αξίας αγαθών και της αξίας Φ.Π.Α. για τις γραμμές του παραστατικού που σχετίζονται με το άρθρο 39α.
Χωρίς να είναι υποχρεωτικό, προτείνεται να συμπληρώνονται και αναλυτικά οι γραμμές ενός παραστατικού που σχετίζονται με είδη που εντάσσονται στην κατηγορία του άρθρου 39α. Στις περιπτώσεις αυτές ελέγχεται ότι τα αθροίσματα των γραμμών είναι ίσα αριθμητικά με τα συνολικά αθροίσματα που δίνονται (και είναι υποχρεωτικά).
Η πλήρης ανάλυση μιας συναλλαγής από την πλευρά του πωλητή δίνει την δυνατότητα στον αγοραστή να γνωρίζει όχι μόνο την αθροιστική εικόνα, αλλά και αναλυτικά τα είδη που τιμολογήθηκαν.

22. Τι είναι ο 9-ψήφιος μοναδικός αριθμός συναλλαγής στην υπηρεσία 39α;

Α. Ο 9-ψήφιος αριθμός συναλλαγής είναι ένας μοναδικός αριθμός που παράγεται αυτόματα από την υπηρεσία 39α σε κάθε νέα συναλλαγή.
Ο μοναδικός 9-ψήφιος αυτός αριθμός, μέσω της αναζήτησης συναλλαγών, μπορεί να επαληθευτεί εάν αντιστοιχεί σε πραγματική υποβληθείσα συναλλαγή, καθώς και να αντληθούν αναλυτικές πληροφορίες για αυτήν.
Σε περίπτωση που η συναλλαγή στην υπηρεσία 39α καταχωρήθηκε κατά την έκδοση του πραγματικού παραστατικού, ο μοναδικός 9-ψήφιος αυτός αριθμός συναλλαγής αναγράφεται/ τυπώνεται στο σχετικό παραστατικό που εκδίδεται.
Δεν πρέπει να συγχέεται ο 9-ψήφιος μοναδικός αριθμός συναλλαγής με τον 6-ψήφιο κωδικό μιας χρήσης: Ο 6-ψήφιος κωδικός μιας χρήσης χρησιμοποιείται στην επαλήθευση/ ταυτοποίηση ενός εκπροσώπου αγοραστή. Ο 9-ψήφιος μοναδικός αριθμός συναλλαγής αποτελεί το μοναδικό αριθμό που ταυτοποιεί μια συναλλαγή και δίνεται αυτόματα με την ολοκλήρωσή της.

23. Τι πρέπει να κάνει ο πωλητής σε περιπτώσεις αδυναμίας χρήσης της υπηρεσίας 39α;

Α. Σε περίπτωση αδυναμίας χρήσης της υπηρεσίας 39α ο πωλητής φέρει την ευθύνη επιβεβαίωσης της ιδιότητας του αγοραστή ως υποκειμένου με δικαίωμα έκπτωσης, ζητώντας από τον αγοραστή κάθε πρόσφορο αποδεικτικό στοιχείο (π.χ. εκτύπωση των «στοιχείων μητρώου» του, από την καρτέλα «προσωποποιημένη πληροφόρηση» στο σύστημα TAXISnet με ημερομηνία εκτύπωσης την τρέχουσα ή την προηγούμενη της συναλλαγής) και ελέγχοντας ταυτόχρονα τα αντίστοιχα στοιχεία ταυτοπροσωπίας και εκπροσώπησης.
Υπάρχουν επομένως συναλλαγές πωλητών που έχουν γίνει στα πλαίσια εφαρμογής της παραγράφου 5 του άρθρου 39α του Κώδικα Φ.Π.Α χωρίς να έχει γίνει χρήση της υπηρεσίας 39α.
Ο πωλητής έχει τη δυνατότητα (όχι την υποχρέωση) να καταχωρεί μεταγενέστερα στην υπηρεσία 39α τις συγκεκριμένες συναλλαγές ελέγχοντας τη βασική προϋπόθεση, ο αγοραστής να ανήκει στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. τη δηλωθείσα χρονική στιγμή της πραγματικής συναλλαγής.
Η παραπάνω δυνατότητα μπορεί να αξιοποιηθεί ακόμη και στην περίπτωση που ο αγοραστής δεν έχει κάνει χρήση της υπηρεσίας 39α, και ο έλεγχος ταυτοπροσωπίας και εκπροσώπησής του έγινε με χειρωνακτικό τρόπο.
Η καταχώριση συναλλαγών σε προγενέστερο χρόνο επιτρέπεται να γίνει με παράκαμψη των ελέγχων εκπροσώπου στις περιπτώσεις που υπάρχει έγγραφη εμπορική συμφωνία μεταξύ πωλητή και αγοραστή ή στην περίπτωση που ο πωλητής έχει πραγματοποιήσει με χειρωνακτικό τρόπο τους ελέγχους ταυτοπροσωπίας και εκπροσώπησης ενός αγοραστή που ανήκει στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α..
Η καταχώριση μιας συναλλαγής σε προγενέστερο χρόνο με έλεγχο της εκπροσώπησης από την υπηρεσία 39α δύναται να γίνει εντός 24 – ωρών από την πραγματοποίησή της. Για αυτές τις ειδικές περιπτώσεις ελέγχεται η εκπροσώπηση σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία τη στιγμή της υποβολής της συναλλαγής. Για παράδειγμα, εάν έχει μεσολαβήσει διαγραφή της εκπροσώπησης από τον αγοραστή ή δεν είναι διαθέσιμος κωδικός μιας χρήσης εφόσον απαιτείται, η συναλλαγή αυτή δεν θα επιτραπεί να καταχωρηθεί με επαλήθευση εκπροσώπησης σε προγενέστερο χρόνο.
24. Σε τι διαφέρει η λειτουργία καταχώρισης μιας συναλλαγής με υποχρεωτική επαλήθευση εκπροσώπου από τη λειτουργία καταχώρισης μιας συναλλαγής με παράκαμψη της επαλήθευσης εκπροσώπου αγοραστή;

Α. Για την αντιμετώπιση κάποιου πρόσκαιρου μηχανογραφικού προβλήματος επιτρέπεται μια συναλλαγή να καταχωρηθεί με επαλήθευση εκπροσώπου και ετεροχρονισμένα, αλλά εντός περιορισμένου χρονικού διαστήματος (βλ. ερώτηση 23).
Η λειτουργία καταχώρισης μιας συναλλαγής με παράκαμψη επαλήθευσης εκπροσώπου πραγματοποιείται στις περιπτώσεις έγγραφης εμπορικής συμφωνίας μεταξύ πωλητή και αγοραστή ή στις περιπτώσεις που ο πωλητής διεκπεραιώσει χειρωνακτικά τους ελέγχους για το άρθρο 39α (βλ. ερώτηση 23).
Σε κάθε περίπτωση, στις συναλλαγές του άρθρου 39α που πραγματοποιούνται σε πραγματικό χρόνο, με επαλήθευση ή παράκαμψη εκπροσώπου, αναμένεται ο μοναδικός 9-ψήφιος αριθμός συναλλαγής να τυπωθεί στο αντίστοιχο παραστατικό.
Οι συναλλαγές με παράκαμψη επαλήθευσης εκπροσώπου αποτυπώνουν συναλλαγές όπως αυτές τις ορίζει ο πωλητής.
Ο αγοραστής θα ειδοποιηθεί με μήνυμα στη γραμματοθυρίδα του TAXISnet για κάθε συναλλαγή που τον αφορά και με σαφή ένδειξη εάν έγινε με επαλήθευση ή παράκαμψη επαλήθευσης εκπροσώπου.
25. Στις νέες συναλλαγές που πραγματοποιούνται κατόπιν έγγραφης εμπορικής συμφωνίας (ή με χειρωνακτικό έλεγχο) και παράκαμψη εκπροσώπου, πόσο μπορεί να απέχει χρονικά η δηλωθείσα ημερομηνία/ώρα του παραστατικού σε σχέση με την τρέχουσα ημερομηνία/ώρα;

Α. Μια νέα συναλλαγή με παράκαμψη εκπροσώπου μπορεί να γίνει εντός 20 ημερολογιακών ημερών από την τρέχουσα ημερομηνία/ώρα.
26. Στις τροποποιήσεις παλαιότερων συναλλαγών από πωλητές, πόσο μπορεί να απέχει χρονικά η ημερομηνία/ώρα του παραστατικού της αρχικής συναλλαγής σε σχέση με την τρέχουσα ημερομηνία/ώρα;

Α. Μια συναλλαγή, ύστερα από την επιτυχημένη υποβολή της, δεν μπορεί να διαγραφεί ή να μεταβληθεί. Επιτρέπεται όμως, με μια νέα τροποποιητική συναλλαγή του πωλητή, να ενημερωθούν η συνολική ποσότητα ή/και αξία ή/και αξία Φ.Π.Α..
Μια τροποποιητική συναλλαγή θα επιτραπεί εφόσον η ημερομηνία/ώρα έκδοσης του παραστατικού της αρχικής συναλλαγής είναι εντός 2 μηνών από την τρέχουσα ημερομηνία/ώρα.

27. Τι χρονικό περιθώριο έχει ένας αγοραστής για να υποβάλει μια μη-αποδοχή συναλλαγής;

Α. Ένας αγοραστής μπορεί να υποβάλλει μια μη-αποδοχή συναλλαγής εντός 4 μηνών από την ημερομηνία/ώρα έκδοσης του παραστατικού της αρχικής συναλλαγής του πωλητή.
Στα παραστατικά επιστροφής εμπορευμάτων αναγράφεται ο 9-ψήφιος αριθμός της αρχικής συναλλαγής εφόσον υπάρχει.

28. Πώς ειδοποιείται ένας αγοραστής, ένας εκπρόσωπος αγοραστή ή ένας πωλητής για τις νέες συναλλαγές ή τις τροποποιήσεις συναλλαγών που τον αφορούν;
Α. Κατά την έναρξη λειτουργίας της υπηρεσίας 39α, θα αποστέλλεται, σε ημερήσια βάση, στη γραμματοθυρίδα του αγοραστή, του εκπροσώπου αγοραστή και του πωλητή στο TAXISnet, ειδικό μήνυμα με τις ημερήσιες νέες συναλλαγές ή τροποποιήσεις αρχικών συναλλαγών που τους αφορούν.
Σε μεταγενέστερο χρόνο, για τις ειδοποιήσεις αυτές ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν και άλλα κανάλια επικοινωνίας, όμως το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή το SMS.
Σε κάθε περίπτωση, η δυνατότητα «Αναζήτηση Συναλλαγών» επιτρέπει να ανακληθούν συναλλαγές με πλήθος συνδυαστικών κριτηρίων, όπως για παράδειγμα συναλλαγές για τις οποίες δεν έχει ληφθεί ακόμη κάποια ειδοποίηση.
29. Ποια είναι η διάρκεια ζωής ενός κωδικού μιας χρήσης εκπροσώπου;
Α. Η διάρκεια ζωής ενός κωδικού μιας χρήσης εκπροσώπου ορίζεται κατά τη δημιουργία του ως πλήθος ημερών.
Η μέγιστη διάρκεια ζωής ενός κωδικού μιας χρήσης είναι 30 ημέρες από τη δημιουργία του και αποτελεί και την εξ ορισμού (default) τιμή σε περίπτωση που δεν οριστεί διαφορετικά από τον αγοραστή.
30. Ποιες δικτυακές προϋποθέσεις πρόσβασης πρέπει να πληροί μια θέση εργασίας τελικού χρήστη για να καλέσει την υπηρεσία 39α;
Α. Μια θέση εργασίας τελικού χρήστη για να καλέσει την υπηρεσία 39α απαιτείται να έχει δικτυακή πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο https://www1.gsis.gr/ και ειδικότερα στην πόρτα: 443.
Σημειώνεται ότι οι διαδικτυακές υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. διατίθενται αυστηρά μόνο από αναβαθμισμένες υποδομές οι οποίες χρησιμοποιούν αποκλειστικά το σύγχρονης τεχνολογίας πρωτόκολλο επικοινωνίας TLS 1.2.
 
31. Ποιες είναι οι προδιαγραφές ενός υπολογιστή για να τρέξει το πρόγραμμα της υπηρεσίας 39α;
Α. Το πρόγραμμα της υπηρεσίας 39α που διατίθεται από το διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ αποτελείται ουσιαστικά από ένα Java αρχείο, το “aade39afpa.jar”, και για να τρέξει απαιτεί “Java 1.8” που να έχει ενσωματωμένη (bundled) τη JavaFX.
Προς ελαχιστοποίηση των προβλημάτων με τις εκδόσεις της Java, το πρόγραμμα διατίθεται μαζί με “Java 1.8” για περιβάλλον Windows.
Η έκδοση Java που διατίθεται προέρχεται από το διαδικτυακό τόπο:
https://docs.aws.amazon.com/corretto/latest/corretto-8-ug/downloads-list.html
Στην περίπτωση που το πρόγραμμα είναι επιθυμητό να τρέξει σε Linux ή macOS θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν αντίστοιχες εκδόσεις Java από τον παραπάνω διαδικτυακό τόπο.
Το πρόγραμμα της υπηρεσίας 39α έχει δοκιμαστεί σε Windows 7 ή μεταγενέστερα. Τα Windows XP δεν υποστηρίζονται.
32. Ως πωλητής, τι πρέπει να κάνω όταν ένα φυσικό πρόσωπο που ανήκει στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και προσέρχεται αυτοπροσώπως σε φυσικό κατάστημα δεν έχει εγγραφεί στην υπηρεσία 39α;
Α. Στην υπηρεσία 39α ο ορισμός εκπροσώπου είναι απαραίτητος για να επιτραπεί μια συναλλαγή με επαλήθευση στοιχείων εκπροσώπου, είτε αναφερόμαστε σε φυσικό, είτε σε ηλεκτρονικό κατάστημα.
Σ’ ένα φυσικό κατάστημα, ο πωλητής ζητά τον ΑΦΜ του αγοραστή και την αστυνομική ταυτότητα/ διαβατήριό του για να επαληθεύσει αφενός την ταυτοπροσωπία, αφετέρου να καταχωρίσει προς έλεγχο τους πέντε τελευταίους χαρακτήρες.
Στην ειδική αυτή περίπτωση, η υπηρεσία 39α απαντά με το εξής μήνυμα: 39AFPA_REPR_IDENTITY_UNREGISTERED (ID: xx)
“Ο αριθμός ταυτότητας/διαβατηρίου ΑΝΗΚΕΙ στον Α.Φ.Μ. αγοραστή που ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΑΓΜΈΝΟΣ στο Κανονικό Καθεστώς Φ.Π.Α., αλλά ο αγοραστής δεν έχει ορίσει τα στοιχεία του ως εκπροσώπου του στην υπηρεσία 39α.”
Με το μήνυμα αυτό, ο πωλητής ουσιαστικά ενημερώνεται ότι ο αγοραστής που προσήλθε στο φυσικό κατάστημα και ελέγχθηκε ως προς τον ΑΦΜ και την ταυτότητα/διαβατήριό του, όντως ανήκει στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, και έχει ορισμένη στο Μητρώο TAXIS την ταυτότητα/διαβατήριο που προσκόμισε.
Η συναλλαγή όμως δεν επιτρέπεται να ολοκληρωθεί με επαλήθευση εκπροσώπου.
Στην περίπτωση που ο πωλητής αποφασίσει με δική του ευθύνη να ολοκληρώσει τη συναλλαγή επιλέγοντας παράκαμψη του ελέγχου εκπροσώπου, προτείνεται να διασφαλίσει με κάποιο έγγραφο που θα υπογράψει ο αγοραστής ότι ο τελευταίος αποδέχεται και δεν θα αμφισβητήσει τη συναλλαγή.
Επιπλέον, στην παραπάνω περίπτωση, προτείνεται ο πωλητής να αντιγράψει ως σχόλιο στη συναλλαγή τον κωδικό του παραπάνω μηνύματος, μαζί με το μοναδικό ID του μηνύματος (εντός της παρένθεσης): 39AFPA_REPR_IDENTITY_UNREGISTERED (ID: xx)

Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/46199

 

ΑΑΔΕ : Υπηρεσία άρθρου 39α, παρ.5 (ΠΟΛ 1150/29.9.2017)

Από την υπηρεσία αυτή μπορείτε:

α) εάν είστε «Αγοραστής» να εγγραφείτε και να συμπληρώσετε τα στοιχεία τα δικά σας και των εκπροσώπων σας για να πραγματοποιήσετε συναλλαγές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39α, παρ. 5 του Κώδικα ΦΠΑ, δηλαδή να αγοράσετε κινητά, κονσόλες παιχνιδιών, laptop και tablet χωρίς να καταβάλετε ΦΠΑ στον «Πωλητή».

β) εάν είστε «Πωλητής» να επιβεβαιώσετε την ιδιότητα του αγοραστή ως υποκειμένου με δικαίωμα έκπτωσης των εισροών και τη δυνατότητα του «Εκπροσώπου» να πραγματοποιήσει τη συναλλαγή εκ μέρους του αγοραστή, καθώς και να αποτυπώσετε μια συναλλαγή του άρθρου 39α.

Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας 01/12/2019

Μέχρι την έναρξη παραγωγικής λειτουργίας , η υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη   σε «πωλητές» και «αγοραστές» για δοκιμαστική λειτουργία.

Μπορούν να εκδοθούν ειδικοί κωδικοί πρόσβασης, να εγκατασταθεί το πρόγραμμα που διατίθεται, να γίνει η απαιτούμενη εκπαίδευση και προσαρμογή των διαδικασιών, και να γίνουν δοκιμαστικές εγγραφές, εξουσιοδοτήσεις και συναλλαγές μέσω της υπηρεσίας.

Τη δοκιμαστική περίοδο δεν θα αποστέλλονται μηνύματα στη γραμματοθυρίδα στο TAXISnet.

Ο έλεγχος για το καθεστώς ΦΠΑ ενός αγοραστή είναι έγκυρος ακόμη και κατά τη δοκιμαστική περίοδο.

Στις «01/12/2019 00:00» θα διαγραφούν όλα τα δεδομένα της υπηρεσίας, είτε αφορούν εγγραφές αγοραστών και εκπροσώπους, είτε πωλητές και δοκιμαστικές συναλλαγές.

Οι ειδικοί κωδικοί πρόσβασης θα παραμείνουν ενεργοί ακόμη και εάν εκδόθηκαν κατά τη δοκιμαστική περίοδο. Επίσης, το πρόγραμμα χρήσης, εκτός εάν έχει αναρτηθεί κάποια διορθωτική έκδοσή του, δεν απαιτείται να επανεγκατασταθεί.

Βήμα – βήμα
  1. Απόκτηση ειδικών κωδικών πρόσβασης μέσω της εφαρμογής Διαχείριση Ειδικών Κωδικών.
  2. Χρήση ενός προγράμματος της αρεσκείας σας για αξιοποίηση της υπηρεσίας.
  3. Ορισμός εκπροσώπου και κωδικών μιας χρήσης εκπροσώπου (για «αγοραστές»).
Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις
Πρόγραμμα / Όροι Χρήσης / Βοηθητικό Υλικό

Πρόγραμμα (εκτελέσιμο) (έκδοση v1.0.2, 22/11/2019)

Εγχειρίδιο χρηστών (έκδοση v1.2, 13/11/2019)

Όροι χρήσης

Οδηγίες για προγραμματιστές (έκδοση v1.1, 13/11/2019)

Πρόγραμμα (πηγαίος κώδικας) (έκδοση v1.0.2, 22/11/2019))

Σχετικές διατάξεις