Αδήλωτα εισοδήματα, «περαίωση» δηλώσεων – ερωτήσεις και απαντήσεις