Ακίνητα: Aλλαγές σε αντικειμενικές αξίες, Ε9 και Mισθωτήρια