Αλλαγές στους κανόνες κάλυψης των τεκμηρίων διαβίωσης