Ανοιξε η πλατφόρμα κρατικής στήριξης της κύριας κατοικίας των ευάλωτων νοικοκυριών