Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρίες. Φορολογικές, λοιπές υποχρεώσεις