Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία – Νομικά χαρακτηριστικά