Αυτόματες κατασχέσεις σε συγγενείς και εταίρους με το EISPRAXIS