Διαρκής παρακολούθηση για μη διαβίβαση στοιχείων από ταμειακές μηχανές