Διευκρίνιση για την υποχρέωση εγγραφής του αριθμού ΓΕΜΗ στα έντυπα των εταιρειών