Διευκρινήσεις στη ΣΣΕ των επισιτιστικών καταστημάτων