Εισφορές των επαγγελματιών – Αναπροσαρμογή από Ιανουάριο 2024

Πώς θα διαμορφωθούν οι κατηγορίες για τους μη μισθωτούς ασφαλισμένους