Εκ περιτροπής Εργασία 2 εβδομάδων τον μήνα

Αρχική Σελίδα // Τρέχουσα Ενημέρωση // Εκ περιτροπής Εργασία 2 εβδομάδων τον μήνα

Τι αναφέρει η σημερινή Π.Ν.Π. για το θέμα αυτό;

Λειτουργία επιχειρήσεων με προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας

1. Στο πλαίσιο των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, o εργοδότης δύναται, με απόφασή του, να ορίζει προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας της επιχείρησης ως εξής:

α) Κάθε εργαζόμενος μπορεί να απασχολείται κατ’ ελάχιστο δύο (2) εβδομάδες με περίοδο αναφοράς τον μήνα, συνεχόμενα ή διακεκομμένα,

β) Ο ανωτέρω τρόπος οργάνωσης της εργασίας γίνεται ανά εβδομάδα και εντάσσεται σε αυτόν τουλάχιστον το 50% του προσωπικού της επιχείρησης,

γ) Εργοδότης που θα εφαρμόσει αυτόν τον τρόπο οργάνωσης της εργασίας υποχρεούται να διατηρήσει τον ίδιο αριθμό εργαζομένων που απασχολούνταν κατά την έναρξη εφαρμογής του.

2. Στο τέλος κάθε μήνα o εργοδότης υποχρεούται να δηλώνει την εφαρμογή του ανωτέρω τρόπου εργασίας σε ειδικό έντυπο στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Τι ίσχυε ως προς την επιβολή της εκ περιτροπής απασχόλησης;

Ο νόμος 3846/2010 όριζε ότι:

Αν περιοριστούν οι δραστηριότητές του ο εργοδότης μπορεί, αντί καταγγελίας της σύμβασης εργασίας, να επιβάλλει σύστημα εκ περιτροπής απασχόλησης στην επιχείρησή του, η διάρκεια της οποίας δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους εννέα (9) μήνες στο ίδιο ημερολογιακό έτος, μόνο εφόσον προηγουμένως προβεί σε ενημέρωση και διαβούλευση με τους νόμιμους εκπροσώπους των εργαζομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 260/2006 και του Ν. 1767/1988.

Τι σημαίνει στην πράξη αυτή η ρύθμιση;

 • Αν το επιθυμεί ο εργοδότης, μπορεί ΜΟΝΟΜΕΡΩΣ να εφαρμόσει το σύστημα εκ περιτροπής απασχόλησης, δηλαδή να ορίσει απασχόληση λιγότερων ημερών είτε σε επίπεδο εβδομάδας είτε σε επίπεδο μήνα. Με βάση και την 35958/666/31-7-2017Εκ περιτροπής απασχόληση θεωρείται η απασχόληση κατά λιγότερες ημέρες την εβδομάδα ή κατά λιγότερες εβδομάδες το μήνα ή κατά λιγότερους μήνες το έτος ή και συνδυασμός αυτών κατά πλήρες ημερήσιο ωράριο εργασίας.
 • Στην ρύθμιση αυτή, θα πρέπει να μπει τουλάχιστον το 50% του προσωπικού με δυνατότητα να ενταχθεί ακόμη και το 100% του προσωπικού της επιχείρησης
 • Στην ρύθμιση αυτή ορίζεται ότι η ελάχιστη συνολική απασχόληση είναι 2 εβδομάδες τον μήνα, δηλαδή σε 5ήμερη απασχόληση, το ελάχιστο είναι 10 ημέρες τον μήνα από το σύνολο των 21,22,23 εργασίμων ημερών ενός μήνα
 • Όπως ίσχυε και με τις προγενέστερες διατάξεις, όταν εφαρμόζεται ένα τέτοιο μέτρο, απαγορεύεται κάθε είδους απόλυση. Ωστόσο με τη νέα διάταξη απαγορεύεται και κάθε μείωση προσωπικού η οποία μπορεί φυσικά να υπάρξει και με οικειοθελείς αποχωρήσεις
 • Σημειώνεται ότι δεν γίνεται αναφορά στο αν αυτό το μέτρο μπορεί να εφαρμοστεί και σε εργαζόμενους μερικής απασχόλησης ωστόσο διευκρινίζεται ότι με τις προηγούμενες διατάξεις, απαγορευόταν η εφαρμογή της κατ’ επιβολής εκ περιτροπής απασχόλησης σε εργαζόμενους που απασχολούνταν λιγότερες ώρες/ημέρα (μερική απασχόληση)
 • Με τη νέα αυτή ρύθμιση, δεν απαιτείται διαδικασία διαβούλευσης με το προσωπικό της επιχείρησης
 • Η νέα αυτή ρύθμιση αλλάζει και το μέγιστο χρονικό διάστημα εφαρμογής της από 9 σε 6 μήνες.

Από πότε μπορεί να εφαρμοστεί;

Από την δημοσίευση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου δηλαδή από 21/3/2020

Εσείς ρωτάτε – Εμείς απαντάμε;

1. Δηλαδή μπορεί ένας εργοδότης να το εφαρμόσει άμεσα από αύριο 22/3/2020;

Ναι βεβαίως και μπορεί και μάλιστα επειδή η διάταξη αναφέρει ότι το επίπεδο αναφοράς είναι ο μήνας, να ορίσει άμεσα για το ποιοι εργαζόμενοι θα απασχοληθούν για το υπόλοιπο του μήνα Μαρτίου είτε λιγότερες εβδομάδες, είτε λιγότερες ημέρες στο υπόλοιπο του μήνα.

2. Πως θα διαμορφωθούν οι αποδοχές των εργαζομένων;

Οι αποδοχές των εργαζομένων θα μειωθούν ανάλογα με τις μειωμένες ημέρες απασχόλησης;

3. Και τις θα γίνει με τις εισφορές και τα ένσημα των εργαζομένων;

Και οι εισφορές που θα καταβάλλει ο εργοδότης αλλά και τα ένσημα που θα αναγνωριστούν στον εργαζόμενο θα μειωθούν αντίστοιχα;

4. Με ποια έντυπα θα γίνεται η τροποποίηση των ημερών εργασίας των εργαζομένων που θα ενταχθούν στις διατάξεις

Αναμένεται ειδική εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας

5. Πόσο λιγότερο μπορεί να απασχοληθούν οι εργαζόμενοι;

 • Μπορεί κάποιος να απασχολείται 2 ημέρες λιγότερο κάθε εβδομάδα
 • Μπορεί κάποιος να απασχολείται 1 εβδομάδα και την επόμενη να μην απασχολείται
 • Μπορεί κάποιος να απασχολείται 3 εβδομάδες και την 1 να μην απασχολείται
 • Μπορεί κάποιος να απασχολείται 2 εβδομάδες συνεχόμενα και τις άλλες 2 να μην απασχολείται

6. Δηλαδή αν ένας εργαζόμενος απασχοληθεί μόνο 10 από τις συνολικά 23 εργάσιμες ημέρες του μήνα, πόσο θα μειωθεί ο μισθός του;

Η μείωση θα πλησιάσει το 60% των αποδοχών!


Εκ Περιτροπής Απασχόληση 2 εβδομάδων για Ανοιχτές Επιχειρήσεις! Τα τελευταία νέα και για τις ανοιχτές Ξενοδοχειακές Μονάδες!

Η ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Tο Υπουργείο Εργασίας ολοκληρώνει μια νέα ρύθμιση με βάση την οποία θα δοθεί η δυνατότητα σε ανοιχτές επιχειρήσεις στις οποίες υπάρχει μείωση της εργασίας, να επιβάλλουν Εκ Περιτροπής Απασχόληση στο 50% του προσωπικού τους με μείωση του χρόνου εργασίας κατά 50%, δηλαδή να υφίσταται απασχόληση για 15 ημέρες τον μήνα. Αυτή τη στιγμή γίνονται οι τελευταίες διορθώσεις επί της ρύθμισης που θα δημοσιευτεί και ίσως ανακουφίσει χιλιάδες επιχειρήσεις που συνεχίζουν να λειτουργούν αλλά πλήττονται στο μέγιστο από την δραματική μείωση της δραστηριότητάς τους,

Εκείνο που δεν έχει ξεκαθαριστεί είναι το αν για το υπόλοιπο διάστημα θα επιδοτούνται από το κράτος οι εργαζόμενοι που θα ενταχθούν σε αυτό το καθεστώς, κάτι που αν ισχύσει θα δώσει μεγάλη ανάσα σε εργαζομένους και επιχειρήσεις.

Σημειώνουμε ότι το δικαίωμα της επιβολής της εκ περιτροπής απασχόλησης είναι κάτι το οποίο ακόμη και σήμερα εφαρμόζεται (αντί απολύσεων) ωστόσο ίσως τελικά σήμερα, με τη ρύθμιση του Υπουργείου, η όλη διαδικασία απλοποιηθεί περισσότερο.

ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

Ωστόσο, με νεότερη ενημέρωση από το Υπουργείο Τουρισμού, κάτι το οποίο επιβεβαίωσε σε δηλώσεις του ο Υπουργός Τουρισμού κος Θεοχάρης, εξετάζονται ειδικές ρυθμίσεις για τους ξενοδοχοϋπαλλήλους. Μεταξύ άλλων υπάρχουν σκέψεις για τα ακόλουθα:

 • Επέκταση επιδότησης ΟΑΕΔ για 2 επιπλέον μήνες και μέχρι τέλος Μαϊου για όσους ξενοδοχοϋπαλλήλους λάμβαναν το ειδικό επίδομα ανεργίας
 • Επέκταση επιδότησης για 2 μήνες για άνεργους ξενοδοχοϋπαλλήλους που η επιδότησή τους έληξε τον Ιανουάριο ή το Φεβρουάριο
 • Ειδική ρύθμιση για κάλυψη των ξενοδοχοϋπαλλήλων ξενοδοχείων συνεχούς λειτουργίας σε περίπτωση που είτε θα υπάρξει η ίδια αντιμετώπιση με τα εποχικά, δηλαδή θα κλείσουν είτε αν εργοδότης επιλέξει την εφαρμογή του μέτρου της Κατ’ επιβολήν Εκ Περιτροπής Απασχόλησης, σύμφωνα με πληροφορίες του www.e-forologia.gr, οι εργαζόμενοι αυτών θα ενταχθούν σε πρόγραμμα κρατικής επιδότησης που ίσως φτάσει και στα 800€ για ανάλογο διάστημα.

Τέλος έχει ανοίξει μια πολύ μεγάλη συζήτηση γύρω από την καταβολή του Δώρου Πάσχα για τους εργαζόμενους που πλέον δεν εργάζονται λόγω αναστολής λειτουργίας της επιχείρησής τους. Τονίζεται ότι οι εργαζόμενοι αυτοί, δεν δικαιούνται πλέον αναλογία Δώρου Πάσχα για το διάστημα από 15/3 έως 30/4. Σύμφωνα και με δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών κου Σταικούρα, το μείζον αυτό θέμα αξιολογείται από την ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας.

 

Του Βασίλη Πρασσά, Συμβούλου Εργασιακών Θεμάτων Epsilon Net

Αφήστε μια απάντηση