Ελεύθεροι επαγγελματίες: Έως τις 31/1/2023 η επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας