Ελλειμμα στο ταμείο μιας επιχείρησης & Φορολογική Αντιμετώπιση