Η ευθύνη των διοικούντων

Ποια πρόσωπα έχουν προσωπική και αλληλέγγυα ευθύνη για χρέη στο Δημόσιο