Ευκολότερη η έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας για μεταβιβάσεις ακινήτων