Η ΕΦΟΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΕΙ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ