Η φορολογία για τις δηλώσεις του 2020

Αρχική Σελίδα // Τρέχουσα Ενημέρωση // Η φορολογία για τις δηλώσεις του 2020

Η φορολογική δήλωση λοιπόν του 2020 (που αφορά στο φορολογικό έτος 2019), δεν παρουσιάζει ιδιαίτερες διαφοροποιήσεις, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή. Ας δούμε λοιπόν τι θα ισχύσει για τις δηλώσεις που θα υποβάλλουμε φέτος, με το δεδομένο ότι θα υπάρξει ανατροπή και στις ημερομηνίες  υποβολής, αλλά και στις ημερομηνίες καταβολής των φόρων, ελέω κορονοϊού.

Φορολογία Φυσικών Προσώπων

Ισχύει ενιαία κλίμακα για τα εισοδήματα όλων των φυσικών προσώπων:

Κλιµάκιο εισοδήµατος Φορολογικός συντελεστής % Φόρος κλιµακίου Σύνολο
Εισοδήµατος Φόρου
20.000 22% 4.400 20.000 4.400
10.000 29% 2.900 30.000 7.300
10.000 37% 3.700 40.000 11.000
Υπερβάλλον 45%

Ποιους αφορά η παραπάνω Κλίμακα:

Μισθωτούς, Συνταξιούχους, Ατομικές επιχειρήσεις, Αγρότες

Πως εφαρμόζεται η κλίμακα ;

Α. Στις Ατομικές Επιχειρήσεις – Ελεύθερους Επαγγελματίες

Παραδείγματα 

1.Καθαρά Κέρδη  από Ατομική Επιχείρηση 15.000€.
Ο Υπολογισμός του Φόρου:
Μέχρι τις 20.000€ ο συντελεστής φόρου είναι 22% άρα ο φόρος 15.000 Χ 22% = είναι 3.300€,
Άρα ο Φόρος είναι: 3.300€

2.Καθαρά Κέρδη  από Ατομική Επιχείρηση 25.000€.
Ο Υπολογισμός του Φόρου:
Μέχρι τις 20.000€ ο συντελεστής φόρου είναι 22% και ο φόρος είναι 4.400€, για τα υπόλοιπα 5.000€ ο συντελεστής φόρου είναι 29% και ο φόρος είναι 1.450€.
Άρα Σύνολο Φόρου: 4.400€+1.450€= 5.850€

3.Καθαρά Κέρδη  από Ατομική Επιχείρηση 33.000€.
Ο Υπολογισμός του Φόρου:
Μέχρι τις 20.000€ ο συντελεστής φόρου είναι 22%, για τα υπόλοιπα  10.000€ ο συντελεστής φόρου είναι 29% και ο φόρος είναι 7.300€, τέλος για τα υπόλοιπα 3.000€ ο συντελεστής φόρου είναι 37% και ο φόρος είναι 1.110€.
Άρα Σύνολο Φόρου: 7.300€+1.110€= 8.410€

4.Καθαρά Κέρδη  από Ατομική Επιχείρηση 51.000€.
Ο Υπολογισμός του Φόρου:
Μέχρι τις 40.000€ ο συντελεστής φόρου είναι 37% και ο φόρος είναι 11.000€, για τα υπόλοιπα 11.000€ ο συντελεστής φόρου είναι 45% και ο φόρος είναι 4.950€.
Άρα Σύνολο Φόρου: 11.000€+4.950€= 15.950€

Απαραίτητη διευκρίνηση:
Στο υπολογισμό του τελικού φόρου ΔΕΝ υπάρχει για τις ατομικές επιχειρήσεις & τους ελεύθερους επαγγελματίες, μείωση φόρου λόγω αφορολογήτου.

Η κλίμακα δηλαδή είναι προοδευτική, για τα εισοδήματα.

Β. Στους Μισθωτούς,Συνταξιούχους,Αγρότες (Αφορολόγητο)

Και εδώ ισχύει  η ίδια κλίμακα φορολογίας Φυσικών Προσώπων:

Κλιµάκιο εισοδήµατος  Φορολογικός συντελεστής % Φόρος κλιµακίου  Σύνολο
Εισοδήµατος Φόρου
20.000 22% 4.400 20.000 4.400
10.000 29% 2.900 30.000 7.300
10.000 37% 3.700 40.000 11.000
Υπερβάλλον 45%

Ο φόρος  που προκύπτει από τη παραπάνω κλίμακα μειώνεται κατά το ποσό των χιλίων εννιακοσίων (1.900) ευρώ για το φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα,, όταν το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.

Η μείωση του φόρου ανέρχεται σε χίλια εννιακόσια πενήντα (1.950) ευρώ για το φορολογούμενο με ένα (1) εξαρτώμενο τέκνο, σε δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ για δύο (2) εξαρτώμενα τέκνα και σε δύο χιλιάδες εκατό (2.100) ευρώ για τρία (3) εξαρτώμενα τέκνα και άνω.

Για φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις το οποίο υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, το ποσό της μείωσης μειώνεται κατά δέκα (10) ευρώ ανά χίλια (1.000) ευρώ του φορολογητέου εισοδήματος από μισθούς και συντάξεις.

Παραδείγματα

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΦΟΡΟΣ ΧΩΡΙΣ ΠΑΙΔΙΑ ΦΟΡΟΣ ΜΕ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΦΟΡΟΣ ΜΕ 2 ΠΑΙΔΙΑ ΦΟΡΟΣ ΜΕ 3 ΠΑΙΔΙΑ
8.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
9.500,00 € 190,00 € 140,00 € 90,00 € 0,00 €
11.000,00 € 520,00 € 470,00 € 420,00 € 320,00 €
12.000,00 € 740,00 € 690,00 € 640,00 € 540,00 €
13.000,00 € 960,00 € 910,00 € 860,00 € 760,00 €
15.000,00 € 1.400,00 € 1.350,00 € 1.300,00 € 1.200,00 €
20.000,00 € 2.500,00 € 2.450,00 € 2.400,00 € 2.300,00 €
30.000,00 € 5.500,00 € 5.450,00 € 5.400,00 € 5.300,00 €
43.000,00 € 10.680,00 € 10.630,00 € 10.580,00 € 10.480,00 €

Ο τρόπος υπολογισμού του φόρου με τη Κλίμακα,είναι ο ίδιος για Μισθωτούς και Συνταξιούχους , με τη προσθήκη αφορολογήτου που μειώνει τον φόρο.

Διευκρινήσεις και οδηγίες για το αφορολόγητο Μισθωτών, Συνταξιούχων & Αγροτών, μπορείτε να διαβάσετε παρακάτω

Η κλίμακα εισφοράς αλληλεγγύης

Η Κλίμακα της εισφοράς αλληλεγγύης, υπολογίζεται επί του συνολικού εισοδήματος, αλλά λειτουργεί όπως και η παραπάνω κλίμακα φορολογίας φυσικών προσώπων.

Κλιµάκιο εισοδήµατος  Φορολογικός συντελεστής % Φόρος κλιµακίου  Σύνολο
Εισοδήµατος Φόρου
12.000 0,00% 0 12.000 0
8.000 2,20% 176 20.000 176
10.000 5,00% 500 30.000 676
10.000 6,50% 650 40.000 1.326
25.000 7,50% 1.875 65.000 3.201
155.000 9,00% 13.950 220.000 17.151
Υπερβάλλον 10,00%

Παραδείγματα

1.Για Εισόδημα 15.000€:
Ο Υπολογισμός του Φόρου: Μέχρι τις 12.000€ ο συντελεστής φόρου είναι 0% και ο φόρος είναι 0€, για τα υπόλοιπα 3.000€ ο συντελεστής φόρου είναι 2,20% και ο φόρος είναι 66€.
Άρα Σύνολο Φόρου: 66€

2.Για Εισόδημα 35.000€:
Ο Υπολογισμός του Φόρου: Μέχρι τις 30.000€ ο συντελεστής φόρου είναι 5% και ο φόρος είναι 676€, για τα υπόλοιπα 5.000€ ο συντελεστής φόρου είναι 6,50% και ο φόρος είναι 325€.
Άρα Σύνολο Φόρου: 676€+325€=1.001€

3.Για Εισόδημα 52.000€:
Ο Υπολογισμός του Φόρου: Μέχρι τις 40.000€ ο συντελεστής φόρου είναι 6,50% και ο φόρος είναι 1.326€, για τα υπόλοιπα 12.000€ ο συντελεστής φόρου είναι 7,50% και ο φόρος είναι 900€.
Άρα Σύνολο Φόρου: 1.326€+900€=2.226€

Για την επιβολή της εισφοράς, λαμβάνεται υπόψη το σύνολο του εισοδήματος, όπως αυτό προκύπτει από την άθροιση των εισοδημάτων από μισθωτή εργασία και συντάξεις, από επιχειρηματική δραστηριότητα, από κεφάλαιο, από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό,

 

Φορολογια Εταιρειών

Νέος Συντελεστής 24%  Ενιαίος συντελεστής Νομικών Προσώπων & Οντοτήτων (Εταιρείες)

Αφορά :

 • —Ομόρρυθμες, Ετερόρρυθμες εταιρείες
 • —Ε.Π.Ε – Ι.Κ.Ε – Α.Ε
 •     Συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών
 • —Κοινωνίες αστικού  δικαίου, αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς
 •     Κοινοπραξίες προσωπικών εταιρειών—Λοιπές κοινοπραξίες (στις οποίες δεν συμμετέχουν μόνο προσωπικές εταιρείες)
 •     Λοιπές νομικές οντότητες που δεν συμπεριλαμβάνονται ανωτέρω
 •     Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα, σωματεία και ιδρύματα

και ακόμη  100% Ενιαία προκαταβολή φόρου 

Ποιους αφορά:

 • —Ομόρρυθμες, Ετερόρρυθμες εταιρείες
 • —Ε.Π.Ε – Ι.Κ.Ε – Α.Ε – Τράπεζες
 • —Συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών
 • —Κοινωνίες αστικού  δικαίου, αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς
 • —Κοινοπραξίες προσωπικών εταιρειών
 • —Λοιπές κοινοπραξίες (στις οποίες δεν συμμετέχουν μόνο προσωπικές εταιρείες)
 • —Λοιπές νομικές οντότητες που δεν συμπεριλαμβάνονται ανωτέρω
 • —Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα, σωματεία και ιδρύματα
 • —Φυσικά πρόσωπα με ατομική, αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα

 

Εισόδημα από ακίνητη περιουσία (Ενοίκια)

 Εισόδημα                           Συντελεστής %
από ακίνητη περιουσία 

                  0-12.000                                          15%
           12.001 – 35.000                                   35%
                  35.001-                                             45%

Η Κλίμακα του εισοδήματος από Ακίνητη Περιουσία(ενοίκια), λειτουργεί όπως και η παραπάνω κλίμακα φορολογίας φυσικών προσώπων.

Παραδείγματα

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΕΝΟΙΚΙΑ) ΜΗΝΙΑΙΟ
ΕΣΟΔΟ
ΕΤΗΣΙΟ
ΕΣΟΔΟ
ΦΟΡΟΣ 
Μηνιαίο εισπραχθέν ενοίκιο 100,00 € 1.200,00 € 180,00 €
Μηνιαίο εισπραχθέν ενοίκιο 200,00 € 2.400,00 € 360,00 €
Μηνιαίο εισπραχθέν ενοίκιο 400,00 € 4.800,00 € 720,00 €
Μηνιαίο εισπραχθέν ενοίκιο 1.000,00 € 12.000,00 € 1.800,00 €
Μηνιαίο εισπραχθέν ενοίκιο 1.500,00 € 18.000,00 € 3.900,00 €
Μηνιαίο εισπραχθέν ενοίκιο 200,00 € 2.400,00 € 6.000,00 €
Μηνιαίο εισπραχθέν ενοίκιο 2.500,00 € 30.000,00 € 8.100,00 €
Μηνιαίο εισπραχθέν ενοίκιο 3.000,00 € 36.000,00 € 10.300,00 €
Μηνιαίο εισπραχθέν ενοίκιο 5.000,00 € 60.000,00 € 21.100,00 €

Από το ποσό του φόρου που προκύπτει, αφαιρείται ποσοστό 5% των συνολικών εισοδημάτων από ακίνητα, ως δαπάνες για επισκευή, συντήρηση, ανακαίνιση ή άλλες πάγιες και λειτουργικές δαπάνες.

Τι γίνεται με τα Ενοίκια που δεν έχουν εισπραχθεί μέσα 2019;

Τα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας, τα οποία δεν έχουν εισπραχθεί από τον δικαιούχο, δεν συνυπολογίζονται στο συνολικό εισόδημά του, εφόσον έως την προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, έχει εκδοθεί εις βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μίσθιου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων. Τα εν λόγω εισοδήματα φορολογούνται στο έτος και κατά το ποσό που αποδεδειγμένα εισπράχθηκαν, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 8.
Τα μη εισπραχθέντα εισοδήματα δηλώνονται σε ειδικό κωδικό ανείσπρακτων εισοδημάτων από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.  (Άρθρο 39 του ν. 4172/2013(ΚΦΕ) παράγραφος 4)