Μείωση Ενοικίων για το μήνα Απρίλιο

Αρχική Σελίδα // Τρέχουσα Ενημέρωση // Μείωση Ενοικίων για το μήνα Απρίλιο

Μείωση Ενοικίων για το μήνα Απρίλιο και για τις πληττόμενες επιχειρήσεις κ επαγγελματίες

Νομοθετήθηκε η  μείωση των μισθωμάτων και σε όλες τις κατηγορίες των επιχειρήσεων και αυτοαπασχολουμένων που πλήττονται, δηλαδή ανήκουν σε κλάδους (ΚΑΔ) που η κυβέρνηση έχει λάβει απόφαση ότι πλήττονται σημαντικά και όχι μόνο για όσες απαγορεύτηκε η λειτουργία τους από δημόσια αρχή.

Ο Νόμος αυτός  δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 83Α ο ν. 4683/20, και για το σχετικό θέμα αναφέρετε στο άρθρο 26

Αρα όλες οι επιχειρήσεις έχουν πληγεί δραστικά από την επιδημία του κορωνοϊού COVID-19, θα μπορέσουν να καταβάλουν το ενοίκιο των επαγγελματικών εγκαταστάσεων τους,  μειωμένο κατά 40% για το Μήνα Απρίλιο 2020  (δεν συμπεριλαμβάνεται ο Μάρτιος)

Κατ επέκταση μισθώματος κύριας κατοικίας των εργαζομένων των οποίων λύθηκε ή τέθηκε σε αναστολή η εργασιακή σχέση τους σχέση.

Σε περίπτωση αμφισβήτησης ο επαγγελματίας που ζητά μείωση κατά 40% σε επαγγελματικό του μίσθωμα μπορεί να δώσει  στον ιδιοκτήτη ένα  αντίγραφο της σχετικής «Υπεύθυνης Δήλωσης Επιχειρήσεων-Εργοδοτών» που υπέβαλε στην «ΕΡΓΑΝΗ» που αποδεικνύει ότι είναι πληττόμενη επιχείρηση.

Στην περίπτωση επιχειρήσεων που έκλεισαν από το Μάρτιο με εντολή κρατικής αρχής και έχουν ήδη καταβάλει το μίσθωμα του Μαρτίου, το επιπλέον ποσό του 40%  συμψηφίζεται με το μίσθωμα του Απριλίου, οπότε ο ιδιοκτήτης  θα λάβει μόνον το 20% του μισθώματος.

Το αντίστοιχο ισχύει και στην περίπτωση Απριλίου.

Δικαιούχοι της μείωσης είναι και οι εργαζόμενοι που τέθηκε σε αναστολή η σύμβαση τους, όταν είναι ο ίδιος δηλωμένος ως μισθωτής της κατοικίας στο μισθωτήριο και στην εφαρμογή Μισθώσεων του TAXISNET.
Σε περίπτωση πολλών μισθωτών που μόνον ο ένας εξ αυτών δικαιούται τη μείωση, αυτή υπολογίζεται στο δικό του μερίδιο του ενοικίου, και όχι στο σύνολο.
Το ίδιο κατά τη γνώμη μας θα πρέπει να ισχύσει και όταν ο τεθείς σε αναστολή εργασίας είναι ο/η σύνοικος σύζυγος του μισθωτή. Επί συμφωνημένης μεικτής χρήσης (κύριας κατοικίας με δικαίωμα και επαγγελματικής έδρας), η μείωση επιμερίζεται αναλογικά στο εμβαδόν που αντιστοιχεί στην επαγγελματική χρήση

Η ρύθμιση καταλαμβάνει και την περίπτωση μισθωτών στους οποίους έχει παραχωρηθεί έναντι μισθώματος η χρήση πράγματος, κινητού ή ακινήτου, ή και των δύο μαζί, που προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση, στο πλαίσιο χρηματοδοτικής μίσθωσης, καθώς και τις περιπτώσεις μισθώσεων κύριας κατοικίας των εργαζομένων των ως άνω επιχειρήσεων, για τους οποίους, λόγω των έκτακτων και ειδικών μέτρων που έχουν ληφθεί, έχει ανασταλεί η σύμβαση εργασίας.