Μεταβίβαση αυτοκινήτου

Αρχική Σελίδα // Γενικου Ενδιαφέροντος // Μεταβίβαση αυτοκινήτου

Διαδικασία Μεταβίβασης αυτοκινήτου οχήματος

Αρχικά να αναφέρουμε πως η μεταβίβαση ενός οχήματος μπορεί να πραγματοποιηθεί στις

κατά τόπους υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών ή

στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

 

Διαδικασία

Αφού καταθέσουν τα δικαιολογητικά οι ενδιαφερόμενοι ή τα νομίμως εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, πωλητής και αγοραστής ανταλλάσσουν υπεύθυνες δηλώσεις αναγράφοντας το ποσό της αγοράς ώστε να το υποβάλλουν στην εφορία. Συνήθως ο χρόνος ολοκλήρωσης της μεταβίβασης είναι 3 μέρες. Στο διάστημα αυτό ο αγοραστής μπορεί να κινεί νόμιμα και να σφαλίσει το όχημα το οποίο έχει περάσει πια στην κατοχή του, με την σφραγισμένη από το υπουργείο φωτοτυπία της άδειας, μέχρι να παραλάβει την πρωτότυπη και να ολοκληρωθεί και τυπικά η διαδικασία.

Τι θα πρέπει να γνωρίζετε

 • Ισχύον ΚΤΕΟ (δελτίο τεχνικού ελέγχου) πρέπει να έχουν όλα τα οχήματα που έχουν συμπληρώσει 4 χρόνια από την ημερομηνία 1ης κυκλοφορίας τους και τα οχήματα εισαγωγής.
 • Από τη στιγμή που θα καταθέσετε τα δικαιολογητικά ο αγοραστής οφείλει να ασφαλίσει το όχημά του για να μπορεί να κυκλοφορεί νόμιμα. Συμβουλή: Ζητήστε από τον προηγούμενο ιδιοκτήτη να σας δώσει, αν υπάρχουν και είναι σε ισχύ, την Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ) του οχήματος και φυσικά το πρωτότυπο ΚΤΕΟ (δελτίο τεχνικού ελέγχου).
 • Ο έλεγχος του οχήματος πριν την αγορά κρίνεται απαραίτητος. Εκτός από τον έλεγχο σε συνεργείο-φανοποιείο της εμπιστοσύνης σας, προσκομίστε το όχημα και σε κάποιο ιδιωτικό ΚΤΕΟ για εκούσιο έλεγχο. Ο έλεγχος αυτός θα σας βοηθήσει αφενός να πάρετε μια δεύτερη ανεξάρτητη και αντικειμενική γνώμη και αφετέρου να σας δώσει πληροφορίες από τα υπερσύγχρονα αυτόματα μηχανήματα του ΚΤΕΟ για την κατάσταση των υποσυστημάτων του οχήματος που πρόκειται να αγοράσετε, πληροφορίες που ίσως ο μηχανικός σας χωρίς τον κατάλληλο εξοπλισμό να μην μπορεί να σας δώσει.

Δικαιολογητικά

 1. Άδεια κυκλοφορίας Ι.Χ. οχήματος (πρωτότυπη και φωτοτυπία)
 2. Ισχύον ΚΤΕΟ (δελτίο τεχνικού ελέγχου), εφόσον υποχρεούται να διαθέτει το όχημα. (πρωτότυπο και φωτοτυπία)
 3. Αίτηση Μεταβίβασης Οχήματος
 4. Κυριότητα (πράξη εξόφλησης) εάν ο πωλητής χρωστούσε το αυτοκίνητο (δηλ. το είχε αγοράσει με δόσεις)
 5. Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο, πωλητή και αγοραστή
 6. ΑΦΜ αγοραστή
 7. Παραστατικό Τράπεζας για την καταβολή του τέλους μεταβίβασης και του τέλους αδείας του οχήματος. Στην αιτιολογία μην ξεχάσετε να αναγράψετε την πινακίδα κυκλοφορίας του οχήματος.
 8. Βεβαίωση από την αρμόδια ΔΟΥ περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας

Ειδικά για εταιρίες χρειάζεται και το καταστατικό με τις τροποποιήσεις του, όπου αναφέρονται Δ.Σ., Διαχειριστές, Διάρκεια, Έδρα, Σκοπός (εταιρίες ΟΕ και ΕΕ) ή ΦΕΚ ίδρυσης και ΦΕΚ εκπροσώπων με τις τροποιήσεις τους (εταιρίες ΕΠΕ και ΑΕ)

Κατάθεση δικαιολογητικών και χρόνος ολοκλήρωσης

Τα δικαιολογητικά μπορείτε να τα καταθέσετε σε οποιαδήποτε υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Αν η κατάθεση των δικαιολογητικών δεν γίνει αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόμενο, τότε όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι θεωρημένα για το γνήσιο της υπογραφής από το πλησιέστερο Αστυνομικό Τμήμα ή το ΚΕΠ.

Επιπλέον θα χρειαστεί εξουσιοδότηση επίσης θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής μαζί με επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του εξουσιοδοτημένου προσώπου.

Οι ενδιαφερόμενοι πηγαίνουν στην αρμόδια υπηρεσία και καταθέτουν τα έγγραφα. Ο υπάλληλος εκδίδει νέα προσωρινή άδεια κυκλοφορίας. Έπειτα από επτά ημέρες ο αγοραστής παραλαμβάνει την κανονική άδεια.

Απαιτούμενα παράβολα

 1. Τέλος αδείας 75€
 2. Τέλος μεταβίβασης:
Κυβικά Εκατοστά Επιβατικά
51-400 30€
401-800 45€
801-1300 60€
1301-1600 90€
1601-1900 120€
1901-2500 145€
2501 και άνω 205€

Σημείωση: Η μεταβίβαση οχημάτων από εταιρείες επιβαρύνεται μόνο με το κόστος του τέλους αδείας των 75€.

Τα παράβολα μπορείτε να τα προμηθευτείτε από τις Συμβεβλημένες Τράπεζες με κατάθεση στον αντίστοιχο Αριθμό λογαριασμού. Σας συμβουλεύουμε να επικοινωνήσετε πρώτα με τον αρμόδιο υπάλληλο της Περιφέρειας ο οποίος θα καθορίσει το ποσό της μεταβίβασης και θα σας υποδείξει τις Συμβεβλημένες Τράπεζες και τους αριθμούς λογαριασμού που διατηρεί σε αυτές η κάθε Περιφέρεια διότι ενδέχεται να διαφέρουν. Επίσης μην ξεχάσετε στην αιτιολογία κατάθεσης να αναγράψετε την πινακίδα κυκλοφορίας του οχήματος.

Τα έξοδα κατά τη μεταβίβαση του οχήματος συνήθως τα καταβάλουν οι αγοραστές.

Για την πληρωμή των παραβόλων γίνεται κατάθεση σε αριθμό λογαριασμού συμβεβλημένης τράπεζας που θα σας δώσει ο υπάλληλος της περιφέρειας ή του ΚΕΠ. Μην ξεχάσετε να γράψετε τον αριθμό της πινακίδας σας στην αιτιολογία της κατάθεσης που θα κάνετε.
Με τη μεταβίβαση του αυτοκινήτου ο νέος ιδιοκτήτης θα πρέπει να ενημερώσει τον ασφαλιστή. Η ασφάλεια του αυτοκινήτου θα σταματήσει να ισχύει 30 ημέρες μετά τη μεταβίβαση και η ασφαλιστική εταιρεία θα σας επιστρέψει το ποσό που αναλογεί στις ημέρες που υπολείπονται για τη λήξη της. Ο νέος ιδιοκτήτης του οχήματος είναι υποχρεωμένος να το ασφαλίσει την πρώτη ημέρα μετά την μεταβίβαση, ώστε να μην έχει κυρώσεις σύμφωνα με τους νόμους για τα ανασφάλιστα αυτοκίνητα.

Προσοχή στις εξουσιοδοτήσεις

Πάρα πολλοί ιδιοκτήτες έχουν πέσει θύματα επιτήδειων οι οποίοι συνήθως πηγαίνουν και ελέγχουν τα οχήματά που τους ενδιαφέρει το απόγευμα και αφού δουν και εξοφλήσουν με μετρητά το όχημα στη συνέχεια πείθουν τον πωλητή να τους κάνει μια υπεύθυνη δήλωση ώστε να μεταβιβάσουν μόνοι τους το όχημα την επόμενη ημέρα. Πολλοί καταναλωτές επειδή έχουν εισπράξει το τίμημα του οχήματος πείθονται και μεταβαίνουν σε κάποιο ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα στο οποίο φτιάχνουν την υπεύθυνη δήλωση και δίνουν και το αυτοκίνητο στον αγοραστή.

Ωστόσο κάποιοι επιτήδειοι δεν κάνουν ποτέ την μεταβίβαση του οχήματος στο όνομά τους με αποτέλεσμα ο καταναλωτής που πούλησε το όχημα στην ουσία το διατηρεί στο όνομά του χωρίς να το γνωρίζει και μπορεί κάποια στιγμή να αντιληφθεί πως χρωστά Τέλη Κυκλοφορίας ή στην χειρότερη περίπτωση το όχημα που νομίζει ότι έχει πουλήσει να εμπλακεί σε ατύχημα και να είναι υπόλογος εκείνος!

 

Εντυπα

εξουσιοδοτηση εντυπα μεταβιβασης