Μετατροπή ατομικής επιχείρησης & κοινωνίας αστικού δικαίου σε Ι.Κ.Ε.