Στη Νεα Ρύθμιση Οφειλών προβλέπονται εως κ 48 δόσεις

Αρχική Σελίδα // Γενικου Ενδιαφέροντος // Στη Νεα Ρύθμιση Οφειλών προβλέπονται εως κ 48 δόσεις

Η νεα ρύθμιση οφειλών προβλέπει τα εξής:

Από 1 έως 24 μηνιαίες δόσεις θα ρυθμίζονται οφειλές οι οποίες θα προέρχονται από τακτικές οφειλές

(πχ φόρος εισοδήματος, τέλος επιτηδεύματος, εισφορά αλληλεγγύης, φόρος πολυτελούς διαβίωσης, Φ.Π.Α, ΕΝΦΙΑ, παρακρατούμενοι φόροι )

Από 1 έως 48 μηνιαίες δόσεις θα ρυθμίζονται οφειλές οι οποίες θα προέρχονται από έκτακτες αιτίες

(πχ φόρος κληρονομιάς, πρόστιμα και διαφορές που προέκυψαν από ελέγχους φορολογικούς ή τελωνειακούς καθώς, και βεβαιωμένα ποσά προέρχονται

από άλλες υπηρεσίες (πχ τα πρόστιμα τροχαίας, πρόστιμα Δήμων , Πολεοδομικά,  ΣΕΠΕ κλπ.)

Σε περίπτωση που οι οφειλέτες είναι συνεπείς πληρωμή των δόσεων, τότε θα τους επιστρέφετε το 25% των τόκων που επιβαρύνθηκαν.
Η επιστροφή αυτή θα γίνετε μετά την εξόφληση της ρύθμισης.
Το ποσό της επιστροφής δεν παρακρατείται και δεν κατάσχεται ή συμψηφίζεται με άλλες υποχρεώσεις του οφειλέτη προς το Δημόσιο.

Υπάρχει πλέον η δυνατότητα ο φορολογούμενος να επιλέξει ποιες από τις μη ληξιπρόθεσμες οφειλές επιθυμεί να εντάξει στη ρύθμιση,
σε περίπτωση που έχει περισσότερες από μια.

Τα καλα ήταν αυτά, υπάρχουν και τα κακά

Το ετήσιο ποσοστό τόκων είναι 5,32% για πάγια ρύθμιση από 2 έως 12 μηνιαίες δόσεις και ποσοστό τόκων 6,82% για πάγια ρύθμιση από 13 έως 24 μηνιαίες δόσεις.

Υπάρχει η ελάχιστη δόση  των 30€

Το προστίμο σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής της μηνιαίας δόσης παραμένει στο 15% και θα πρέπει να καταβληθεί το αργότερο έως τη λήξη της προθεσμίας καταβολής της επόμενης δόσης,

Σε περίπτωση απώλειας της πάγιας ρύθμισης δίνεται η δυνατότητα επανένταξης, ωστόσο ο οφειλέτης δε θα μπορεί να ρυθμίσει σε μεγαλύτερο αριθμό δόσεων από αυτών που υπολείπονταν κατά την απώλεια της ρύθμισης.