Οι επιχειρήσεις αυξάνουν τους τζίρους, αλλά μειώνουν τα κέρδη