Οι προθεσμίες υποβολής της ΥΔ αναστολής του Μαίου

Αρχική Σελίδα // Τρέχουσα Ενημέρωση // Οι προθεσμίες υποβολής της ΥΔ αναστολής του Μαίου

Κατόπιν δεκάδων ερωτημάτων, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι  το δικαίωμα της σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσης από 18/5 (που κατέστη δυνατόν να υποβληθεί απο 22/5 τελικά) έως 31/5 αφορά ΜΟΝΟ τις επιχειρήσεις που συνεχίζουν να παραμένουν (εξ ολοκλήρου) κλειστές έως και 31/5. Πχ Ξενοδοχεία

Κάτι το οποίο σημαίνει ότι για αρκετές κατηγορίες επαγγελμάτων oi οποίες επαναλειτούργησαν εως σήμερα με κυριότερη αυτών τα επισιτιστικά καταστήματα, η αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση δύναται να υποβληθεί από 1/6 έως και 7/6.

Να σημειώσουμε δε ότι παρότι πλέον οι ΚΑΔ 56.10 & 56.30 επαναλειτουργούν βάσει ΚΑΔ, ουσιαστικά πλήθος επιχειρήσεων δεν έχουν το δικαίωμα να λειτουργήσουν π.χ. επισιτιστικά χωρίς εξωτερικούς ή ημιυπαίθριους χώρους.
Δηλαδή ενώ το πραγματικό γεγονός είναι ότι υπάρχει απαγόρευση λειτουργίας για μέρος αυτών των ΚΑΔ (άρα είναι κλειστές με κρατική εντολή), ουσιαστικά (και τεχνικά) όλες πλέον χαρακτηρίζονται ως επαναλειτουργούσες.

Άρα, αυτές οι επιχειρήσεις, κατατάσσονται στο Κεφάλαιο Α2, άρθρο 2 της αποφ. 17788/346, που ανέφερε τα εξής:

Επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που επαναλειτουργούν μετά την άρση της αναστολής λειτουργίας τους με εντολή δημόσιας αρχής, κατ΄ εφαρμογή των σχετικών διατάξεων που αφορούν στην αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, δύνανται να προβαίνουν σε ανάκληση της αναστολής των συμβάσεων εργασίας τουλάχιστον για το 40% των εργαζομένων τους.

Έτσι λοιπόν.

Οι σχετικές Υπεύθυνες Δηλώσεις μπορούν να υποβάλλονται συγκεντρωτικά από την 1.6.2020 έως και την 7.6.2020. Η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού θα πραγματοποιηθεί από 10.6.2020 έως και 12.6.2020.

Σημειώνεται ότι η παρούσα οδηγία ισχύει και για περιπτώσεις επιχειρήσεων που επαναλειτουργούν μερικώς όπως π.χ. ένα εκπαιδευτήριο που έχει και δημοτικό και γυμνάσιο.

πηγή: e-forologia.gr
του Βασίλη Πρασσά  (Εξειδικευμένος Σύμβουλος Εργασιακών Θεμάτων)