Ο ΤΡΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΣ

Βήμα 1. Λογιστικό Σύστημα

Με το ξεκίνημα κάθε συνεργασίας, φροντίζουμε για τη δημιουργία του κατάλληλου λογιστικού συστήματος (σχέδιο Λογαριασμών, έντυπα κτλ.), στο οποίο καταγράφονται μεθοδικά, σύμφωνα με τους Νόμους και τους Κανόνες της Λογιστικής Επιστήμης, όλες οι καθημερινές συναλλαγές της επιχείρησης.

shadow
Βήμα 2. Σχεδιαμός Αναφορών

Ο σχεδιασμός των εσωτερικών αναφορών πληροφόρησης του επιχειρηματία (reports), των τρίτων και του κράτους (δηλώσεις), πρέπει να εξυπηρετεί τον επιχειρηματία. Κάθε καταγεγραμμένη πληροφορία πρέπει να γίνεται εύκολα αντιληπτή από εσάς.

shadow

Σε περιοδική βάση (εβδομαδιαία) επισκέπτεται την έδρα της επιχείρησης ο αρμόδιος συνεργάτης του γραφείου μας, για να κάνει επί τόπου τη λεπτομερή καταγραφή των συναλλαγών σας (ενημέρωση βιβλίων). Η επί τόπου εργασία ενημέρωσης των λογιστικών σας αρχείων αποσκοπεί στην εξοικονόμηση χρόνου για εσάς, στην ασφαλή τήρηση των αρχείων και στην ταχύτατη επίλυση αποριών και προβλημάτων.

shadow

Η συζήτηση και η ανάλυση των δεδομένων της επιχείρησης, η επίλυση των δικών σας αποριών και ο σχεδιασμός (ταμειακός, φορολογικός κτλ.) είναι το τέταρτο βήμα που ολοκληρώνεται με τη μηνιαία συνεργασία σας με το λογιστή.

shadow

Για τη δημιουργία των περιοδικών (μηνιαίων, τριμηνιαίων, ετήσιων) αναφορών προς τον επιχειρηματία και προς το κράτος, απαιτείται ο έλεγχος των καταγεγραμμένων συναλλαγών και η προσαρμογή των ποιοτικών δεδομένων της επιχείρησής σας. Αφού συνταχθούν οι αναφορές, σας τις παρουσιάζουμε εκτυπωμένες ή σε ηλεκτρονική μορφή μέσα από το ηλεκτρονικό σύστημα πληροφόρησης του γραφείου μας, για να έχετε 24/7/365 πρόσβαση σ’ αυτές.

shadow