Ο χειρισμός των τελών κυκλοφορίας του 2017, σύμφωνα με την αρχή του δεδουλευμένου