Παρακράτηση των ασφαλιστικών εισφορών σε απόδειξη δαπάνης

Αρχική Σελίδα // Λογιστικα Φορολογικά // Παρακράτηση των ασφαλιστικών εισφορών σε απόδειξη δαπάνης

Με υπουργική απόφαση μπαίνει, επιτέλους, τέλος στις αμφισβητήσεις και στη «γκρίζα ζώνη» του παρελθόντος σχετικά με την ασφάλιση των προσώπων που αμείβονται με παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών, προβλέποντας διαδικασία απογραφής και ασφάλισής τους στον ΕΦΚΑ.

Περί αποδείξεων δαπάνης ο λόγος σήμερα. Υπενθυμίζεται πως είναι δυνατή η καταβολή αμοιβών με απόδειξη δαπάνης, για συναλλαγές που δεν υπερβαίνουν τα 10.000 ευρώ ετησίως. Προϋπόθεση, να αφορούν ευκαιριακές έκτακτες και παρεπόμενες εργασίες και να μην υποθάλπεται: 1. Εξαρτημένη εργασία

2. Μόνιμη εργασιακή σχέση με την επιχείρηση.

Σύμφωνα με τον νόμο από 01.01.2018 έπρεπε να μπει σε εφαρμογή το άρθρο 55 του Ν. 4509/2017, που αναφέρεται στους τίτλους κτήσης – πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης. Να υπολογίζεται, δηλαδή, παρακράτηση ασφαλιστικών εισφορών, όπου υπάρχει τέτοια αμοιβή.

Για την εφαρμογή του σχετικού άρθρου θα έπρεπε να υπογραφεί σχετική εφαρμοστική απόφαση. Η απόφαση αυτή δεν έχει εκδοθεί ακόμη. Στο τέλος της χρονιάς είδαμε τη δημοσίευση ενός δελτίου τύπου από το υπουργείο, το οποίο μας ενημέρωνε ότι έχει υπογραφεί η σχετική απόφαση, με ισχύ από 01.01.2019.

Μέχρι την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμμές, πάντως, δεν έχει δημοσιευτεί ακόμη η σχετική εγκύκλιος. Με το περιεχόμενό της θα μας δοθούν οδηγίες για την εφαρμογή του σχετικού άρθρου.

Τέλος στην πολυνομία

Η υπουργική απόφαση -η οποία θα τεθεί σε ισχύ ταυτόχρονα με τη δημοσίευσή της σε ΦΕΚ- βάζει τέλος στην πολυνομία, στις αμφισβητήσεις και στη «γκρίζα ζώνη» του παρελθόντος σχετικά με την ασφάλιση των προσώπων που αμείβονται με παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών, προβλέποντας διαδικασία απογραφής και ασφάλισής τους στον ΕΦΚΑ.

Με βάση την υπουργική απόφαση:

i. Οι αμειβόμενοι με παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών – πωλήσεων απογράφονται στον ΕΦΚΑ, πριν από την έκδοση του παραστατικού.

ii. Η ασφαλιστική εισφορά καθορίζεται σε 13,33% για κύρια σύνταξη και 6,95% για υγειονομική περίθαλψη επί της καθαρής αξίας τού παραστατικού μετά την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου και άλλων επιβαρύνσεων. Οι εισφορές βαρύνουν τον αμειβόμενο με παραστατικό παρεχόμενων υπηρεσιών και αποδίδονται στον ΕΦΚΑ από τον εκδότη, μέχρι το τέλος της τελευταίας εργάσιμης ημέρας του επόμενου μήνα της έκδοσης του παραστατικού.

iii. Ο χρόνος ασφάλισης στον ΕΦΚΑ, αν δεν υπάρχει σύμβαση εργασίας, υπολογίζεται με βάση το πηλίκο της καθαρής αξίας του παραστατικού δια του ποσού που αντιστοιχεί στον εκάστοτε κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών. Στην περίπτωση που υπάρχει σύμβαση εργασίας με καθορισμένο αριθμό ημέρας ή ημερών απασχόλησης μέχρι 1 πλήρη μήνα ή 25 ημέρες ασφάλισης, ως χρόνος ασφάλισης λαμβάνεται η ημέρα ή οι ημέρες που ορίζονται στη σύμβαση ανεξαρτήτως της διάρκειας της ημερήσιας απασχόλησης.

Υπολογισμός εισφορών

Οι εισφορές υπολογίζονται επί της καθαρής αξίας του παραστατικού, όποια κι αν είναι αυτή και όπως προκύπτει μετά την αφαίρεση του φόρου (20%) και άλλων επιβαρύνσεων (τέλος χαρτοσήμου 3,6%).

Δεν υπάρχει ελάχιστο πλαφόν εισφοράς, ενώ όσοι έχουν παράλληλη μισθωτή ή μη μισθωτή απασχόληση καταβάλλουν, για κάθε δραστηριότητα, την εισφορά που αναλογεί.

Παρακρατήσεις στις αποδείξεις δαπάνης

i. Χαρτόσημο

Κάθε απόδειξη δαπάνης έχει παρακράτηση 3,6% χαρτόσημο. Το χαρτόσημο αυτό αποδίδεται με χειρόγραφη δήλωση στη ΔΟΥ. Η δήλωση χαρτοσήμου υποβάλλεται για το προηγούμενο ημερολογιακό τρίμηνο, μέχρι την 20ή ημέρα των μηνών Φεβρουαρίου, Μαΐου, Αυγούστου και Νοεμβρίου.

ii. Παρακράτηση Φόρου 20%

Σύμφωνα με τον ΚΦΕ (ν.4172/2013) η απόδειξη δαπάνης έχει παρακράτηση 20%, που αποδίδεται μαζί με την παρακράτηση του φόρου εμπορικής δραστηριότητας, αφού και το εισόδημα από τους τίτλους κτήσης, θεωρείται εισόδημα από εμπορική δραστηριότητα και δηλώνεται στους κωδικούς που αφορούν τα «Ακαθάριστα έσοδα από την απόκτηση εισοδήματος επιχειρηματικής δραστηριότητας (χωρίς έναρξη δραστηριότητας)», δηλαδή στους κωδικούς 403-404 ή 409-410, αν δεν υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση.

Κάνουμε παρακράτηση σε όλους τους τίτλους κτήσης;

Η απάντηση είναι «όχι». Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1120/25.4.2014, παρακράτηση 20% γίνεται μόνο στις αμοιβές για συμβουλευτικές και παρόμοιες υπηρεσίες.

Όπως διευκρινίζει η ίδια ΠΟΛ. παρακράτηση 20% γίνεται μόνο στα πρώην ελευθέρια επαγγέλματα του άρθρου 48 του 2238/1994.

Άρα, δεν υπάρχει υποχρέωση παρακράτησης 20% σε όλες τις αποδείξεις δαπάνης, αλλά μόνο σε αυτές που αφορούν πρώην ελευθέρια επαγγέλματα.

Αν, δηλαδή, μία επιχείρηση χρησιμοποιήσει 5 νέους σε μία έκθεση, για γραμματειακή υποστήριξη, στην απόδειξη δαπάνης θα κάνει παρακράτηση μόνο το χαρτόσημο και στο καθαρό ποσό, μετά το χαρτόσημο, θα παρακρατήσει τις ασφαλιστικές εισφορές.

Σημεία που χρειάζονται προσοχή

Όσοι αμείβονται πρέπει να απογράφονται πριν την έκδοση του παραστατικού στον ΕΦΚΑ, ενώ εννοείται φυσικά ότι απογράφεται και ο εργοδότης, εφόσον δεν είχε απογραφεί στο παρελθόν, διότι δεν απασχολούσε προσωπικό.

Ο εργοδότης υποβάλλει τις αντίστοιχες δηλώσεις κανονικά, όπως θα υπέβαλε αν απασχολούσε προσωπικό. Μένει να διευκρινιστεί, από την αναμενόμενη εγκύκλιο, ο τρόπος που θα αποδίδει τις εισφορές. Αν δεν αποδοθούν οι εισφορές εμπρόθεσμα επιβαρύνονται με προσαυξήσεις και βαρύνουν τον εκδότη του παραστατικού.

Γράφει ο: Απόστολος Αλωνιάτης

Υ.Γ. Ευχαριστούμε τον συνάδελφο Ευστρατιάδη Δαμιανό, για τη συμβολή του στο άρθρο

FMVoice.gr

Αφήστε μια απάντηση