Παρακράτηση φόρου μερισμάτων εντός του έτους και παραδείγματα