Ποιες υποθέσεις παραγράφηκαν στις 31/12/2020

Αρχική Σελίδα // Λογιστική Αρθρογραφια // Ποιες υποθέσεις παραγράφηκαν στις 31/12/2020

Όσα φυσικά και νομικά πρόσωπα  δεν έλαβαν εντολή η φύλλο ελέγχου η εκκαθαριστικό σημείωμα , μέχρι την 31η Δεκεμβρίου για φορολογικές τους εκκρεμότητες για τα παραπάνω έτη έχουν οριστικά ….απαλλαγεί από τον έλεγχο των υποθέσεων τους στα έτη που αναφέρθηκαν.

Η μόνη περίπτωση που  αποτελεί εξαίρεση είναι το να βρεθούν από την εφορία «συμπληρωματικά στοιχεία», όμως και σε αυτή την περίπτωση δεν μπορούν με βάση τον νόμο να ελεγχθούν  οι τραπεζικές καταθέσεις και η εφορία δεν μπορεί να κάνει φορολογικό έλεγχο σε αυτές και να βεβαιώσει πρόστιμα. 

 

Ποιες υποθέσεις παραγράφηκαν με ημερομηνία 31/12/2020:

  1. Οι φορολογικές υποθέσεις της χρήσης 2014 (φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ), για τις οποίες έχουν υποβληθεί αρχικές εμπρόθεσμες δηλώσεις ή  έχουν υποβληθεί αρχικές εκπρόθεσμες δηλώσεις το αργότερο μέχρι τις 31-12-2019. (ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ)
  2. Οι υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος που αφορούν τη χρήση του 2011, αλλά οι επιτηδευματίες   υπέβαλαν εκπρόθεσμα τις  φορολογικές δηλώσεις και τις υπέβαλαν εντός του 2017. Για τις συγκεκριμένες υποθέσεις η βασική προθεσμία παραγραφής, που είναι 5 χρόνια . Ομως επειδή υποβλήθηκε εκπρόθεσμη δήλωση το 2017, η προθεσμία παραγραφής παρατείνεται  για μια τρία χρόνια επιπλέον  και φτάνει στα 8 έτη.
  3. Οι υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ της χρήσης του 2009,για τις οποίες προέκυψαν «συμπληρωματικά» στοιχεία,  όπως για παράδειγμα  εικονικά τιμολόγια και επομένως υπάρχουν ενδείξεις ότι αποκρύφτηκε εισόδημα και υπήρξε περίπτωση  φοροδιαφυγής. Σε αυτή την περίπτωση , ο χρόνος της μη παραγραφής επεκτείνεται στη δεκαετία.
  4. Οι υποθέσεις ΦΠΑ της φορολογικής χρήσης του έτους 2009 για τις οποίες δεν υποβλήθηκε εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ. Για τις υποθέσεις αυτές ισχύει 10ετής περίοδος παραγραφής.
  5. Οι υποθέσεις του έτους 2004. Στις περιπτώσεις που για κάποιο έτος δεν υποβλήθηκε δήλωση φορολογίας εισοδήματος ή υποβλήθηκε εκπρόθεσμη αρχική δήλωση φορολογίας εισοδήματος, η προθεσμία παραγραφής είναι 15ετής. Αυτό σημαίνει ότι η εφορία είχε το δικαίωμα να διενεργήσει ελέγχους και να επιβάλει πρόστιμα και προσαυξήσεις, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020.Τέλος με βάση  απόφαση του ΣτΕ, η 15ετία είναι το μέγιστο χρονικό όριο παραγραφής, ακόμη και αν υποβληθεί εκπρόθεσμη δήλωση στο 13ο, 14ο, ή 15ο έτος, από το έτος υποχρέωσης. Δηλαδή, ενώ αρχικά, η προθεσμία παραγραφής επεκτεινόταν για μια τριετία στην περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης δήλωσης, το ΣτΕ αποφάσισε ότι η παραγραφή δεν μπορεί να ξεπεράσει την δεκαπενταετία.

Απόσπασμα από το  
Άρθρο του Λ. Μπέλεση, Διευθύνοντα Συμβούλου της BBC CONSULTING SA