Απαλλαγή από την καταβολή τέλους επιτηδεύματος το 2022