Ποιοι δικαιούνται αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης

Αρχική Σελίδα // Γενικου Ενδιαφέροντος // Ποιοι δικαιούνται αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης

Το 40% της αποζημίωσης απόλυσης δικαιούνται μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα που αποχωρούν από την εργασία τους για να συνταξιοδοτηθούν.

Η αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης είναι θεσμικά κατοχυρωμένη παροχή, η μη χορήγηση της οποίας συνιστά λόγο ακυρότητας της απόλυσης του υπό συνταξιοδότηση μισθωτού. Εάν ο εργοδότης αρνείται να την καταβάλλει, ο υπό συνταξιοδότηση υπάλληλος έχει προθεσμία 6 μηνών να την διεκδικήσει δικαστικά, πριν την παραγραφή της αξίωσής του (η αξίωση υπόκειται στην εξάμηνη αποσβεστική προθεσμία διεκδίκησης της αποζημίωσης).

Η αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης υπολογίζεται όπως και η αποζημίωση απόλυσης αλλά χωρίς το πλαφόν των 2.000 ευρώ για όσους έχουν συμπληρώσει από 17 έτη και πάνω στον ίδιο εργοδότη μέχρι 12/11/2012. Στην εξίσωση δηλαδή μπαίνει ολόκληρος ο μισθός του τελευταίου μήνα πλήρους απασχόλησης. Τακτικές αποδοχές θεωρούνται ο μισθός, καθώς και κάθε άλλη παροχή σε είδος και σε χρήμα που δίνεται τακτικά και μόνιμα (όπως π.χ. ποσοστά, μπόνους κ.α.). Επίσης συνυπολογίζονται τα δώρα εορτών και το επίδομα άδειας, προσαυξάνοντας κατά το 1/6 του μηνιαίου μισθού ή του ημερομισθίου.

Αναλυτικά, οι μισθωτοί που συμπληρώσουν τις προϋποθέσεις για πλήρη σύνταξη γήρατος δικαιούνται :

  • Εάν είναι υπάλληλοι μπορούν να παραιτούνται ή να απολύονται από τον εργοδότη. Στην περίπτωση αυτη δικαιούνται το 50% της νόμιμης αποζημίωσης απόλυσης αν δεν έχουν επικουρική ασφάλιση ή το 40% αν έχουν. Τη μειωμένη αυτή αποζημίωση δικαιούνται και οι μισθωτοί, με σύμβαση ορισμένου χρόνου, που απολύονται ή αποχωρούν πριν τη λήξη της για να συνταξιοδοτηθούν.
  • Eάν είναι εργατοτεχνίτες και πληρούν προϋποθέσεις πλήρους συνταξιοδότησης γήρατος μπορούν μόνο να αποχωρούν. Ο εργοδότης δεν μπορεί να απολύσει εργατοτεχνίτη που έχει συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για σύνταξη. Στην περίπτωση αυτή ο εργατοτεχνίτης δικαιούνται το 50% της νόμιμης αποζημίωσης απόλυσης αν δεν έχει επικουρική ασφάλιση ή το 40% αν έχει. Συνεπώς αν η σύμβαση εργασίας καταγγελθεί από τον εργοδότη, οφείλεται στον εργατοτεχνίτη ολόκληρη αποζημίωση.

Δεν δικαιούνται αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης όσοι μισθωτοί συμπληρώνουν τις προϋποθέσεις και αποχωρούν με μειωμένη σύνταξη γήρατος ή σύνταξη λόγω αναπηρίας. Κατά συνέπεια, εάν μεν απολυθούν από τον εργοδότη τους, δικαιούνται πλήρη την αποζημίωση απόλυσης, εάν όμως αποχωρούν οικειοθελώς, δεν δικαιούνται καμιά αποζημίωση. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις αναπηρικών συντάξεων λόγω αναπηρίας 80%, περιπτώσεις εξάλλου για τις οποίες χορηγείται πλήρης σύνταξη.

Για τον υπολογισμό της αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης λαμβάνονται υπόψη οι τακτικές αποδοχές του τελευταίου μήνα, πριν την λύση της σύμβασης εργασίας, υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Οι ίδιες αποδοχές χωρίς το «φράγμα» των 2.000 ευρώ λαμβάνονται υπόψη και για τον υπολογισμό της «επιπλέον» αποζημίωσης μόνον εφόσον ο υπάλληλος είχε προϋπηρεσία στον ίδιο εργοδότη πάνω από 17 χρόνια μέχρι τον Νοέμβριο του 2012. Η εν λόγω εξαίρεση αφορά μόνο στο ποσό των αποδοχών.

Μηνιαίος μισθός Ημερομηνία πρόσληψης Ημερομηνία αποχώρησης ή απόλυσης λόγω συνταξιοδότησης Ποσό αποζημίωσης συνταξιοδότησης
2580 20/2/1985 18/2/2017 2.580 * 14/12 = 3.010
3010*23= 69.230
69.230*40%= 27.692
1750 20/2/1985 10/2/2014 1750 * 14/12 = 2.042
2042 * 16 = 32.672
32.672 * 40% = 13.069
2200 21/1/2010 17/2/2017 2200 * 14/12 = 2567
2567 * 4 = 10.268
10.268 * 40% = 4.107
1800 1/1/1992 31/10/2019 1800 * 14/12 = 2.098
2098 * 16 = 33.568
33.568 * 40% = 13.427
του Γιάννη Καρούζου -Δικηγόρου, Εργατολόγου  www.dikigorosergatologos.gr