Ποιοι «εξαιρούνται» από τις αποδείξεις για τις φορολογικές δηλώσεις του 2022