Ποιοι θα μπορέσουν να ενεργοποιήσουν τις ρυθμίσεις των 120 δόσεων