ΠΟΛ. 349/19-12-1986 Επιστροφή φόρου στη συγκέντρωση κεφαλαίου.