Πρόστιμα ψηφιακής κάρτας, αδειών, βίας και παρενόχλησης