Πότε δεν απαιτείται η έκδοση παραστατικού διακίνησης