Πότε η διάσπαση τιμολογίων θεωρείται τεχνητή διευθέτηση