Ριζικές αλλαγές στη φορολογία ελεύθερων επαγγελματιών

Οι προτάσεις του ΙΟΒΕ μετά από σχετική μελέτη που ζήτησε το ΥΠΕΘΟΟ