Σε λειτουργία η πλατφόρμα για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης