Τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία η πλατφόρμα για τη συμβολαιακή γεωργία