Τέλος η αυτόνομη λειτουργία ταμειακών μηχανών και POS