Τέλος χρόνου για επιχειρήσεις που δεν διαβιβάζουν αποδείξεις