Τι ισχύει για τις Γεν. Συνελεύσεις μετά και τη νέα παράταση των δηλώσεων