Τρία νέα μητρώα για επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδρύματα