Υποχρεωτική αργία η 28η Οκτωβρίου. Ιδιαιτερότητες λόγω σύμπτωσης με ημέρα Σάββατο