Φορολογικά κίνητρα για συγχωνεύσεις 800.000 μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων